Plan de învățământ 2021/2023

Semestrul 1

 • Tehnologia ADN recombinat  I
 • Genetică şi Biotehnologii Moleculare
 • Bioinformatică
 • Prelucrarea și prezentarea informației științifice
 • Curs opţional 1
 • Taxonomie şi ecologie moleculară
 • Biotehnologii enzimatice
 • Oncobiologie

Semestrul 2

 • Tehnologia ADN recombinat  II
 • Aspecte avansate ale structurii şi ultrastructurii celulare
 • Bionanotehnologii
 • Structura și evoluția genomului
 • Curs opţional 2
 • Antropologie moleculara
 • Bioetică și etica în cercetarea academică

Plan de învățământ 2020/2022

Semestrul 1

 • Microbiologie moleculară
 • Imunologie moleculară
 • Metode biochimice și biofizice moderne
 • Curs opţional 3 și 4 (pachet de cursuri opționale cu două module)
 • 1.Modul: Biotehnologii microbiene și animale
 • Culturi de celule
 • Semnalizări celulare
 • 2.Modul: Biotehnologii vegetale
 • Inginerie genetică vegetală
 • Fiziologia şi biochimia moleculară a plantelor