Adeverințe examen licență – disertație 2021

Absolvenţii care au susţinut examenul de licenta/disertație, în sesiunea iulie 2021 , se pot programa la urmatorul link, în vederea ridicării ADEVERINŢELOR  şi a actelor originale depuse în dosarul de admitere (diploma de bacalaureat și foaia matricolă/ pentru master a diplomei). 

Actele de studii se eliberează titularului, în baza cărţii de identitate și a carnetului de student însoțit de legitimția reducere transport. 

În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, acestea pot fi eliberate împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat, în care se menţionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii/documente (cu menţionarea acestora) de la Facultatea de Biologie și Geologie. 

Program de eliberare: luni – vineri, între orele 9-14. 

Pentru cei care doresc să urmeze un nivel masterat la Facultatea de Biologie și Geologie și urmează să participe la sesiunea de admitere iulie/ septembrie 2021, nu este obligatorie ridicarea acestor documente. Acestea se vor transfera în dosarul de masterat ulterior încheierii procesului de admitere. Se poate solicita adeverința de absolvire, diploma de bacalaureat, foaia matricola scanate pentru înscrierea în platforma online destinată admiterii, la adresa bioge@ubbcluj.ro.

Lasă un răspuns