Reglementări privind evitarea plagiatului în lucrările de licență și disertații de master

Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master prevede obligativitatea verificării antiplagiat a lucrărilor de licență și a disertațiilor de master în prealabil susținerii. Universitatea Babeș-Bolyai îl pune la dispoziția studenților accesul la serviciul de verificare plagiat Turnitin.

Conform hotărârii Consiliului Facultății de Biologie și Geologie din data de 10 mai 2022 raportul de similitudine trebuie generat de către student și trimis coordonatorului lucrării de licență/disertației de master până la data de 14 iunie 2022. Absolvenții trebuie să aibă în vedere, că generarea raportului poate să dureze și 24 de ore.

Textul redactat de absolvent trebuie încărcat și verificat cu serviciul Turnitin fără paginile de titlu, fără bibliografie și fără anexe.

Procentul de similitudine trebuie să fie egal sau mai mic decât 25%.

Raportul de similitudine trebuie avizat de către coordonatorul lucrării de licență/disertației de master. Rezultatele trebuie sa fie originale. Dacă procentul de similitudine din motive bine întemeiate (articol propriu publicat înainte de data generării raportului de similitudine) depășește pragul de 25%, coordonatorul lucrării de licență/disertației de master trebuie să justifice acest lucru în referatul coordonatorului.

Absolvenții în prelungire sunt rugați să ia legătura cu reprezentanții de an terminal ai specializărilor de care aparțin pentru a fi incluși pe listele Turnitin.

Ghid de utilizare a serviciului de verificare plagiat Turnitin