Premiile Excellentia, ediția 2022

Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai organizează cea de-a noua ediție a Premiilor
Excellentia. Proiectul își propune premierea studenților (nivel licență și masterat), studenților-
doctoranzi și cadrelor didactice, respectând principiul multiculturalității.

Astfel, în semn de recunoștință pentru prestația didactică și științifică deosebită, pentru implicarea
şi dedicarea dovedită în îndeplinirea misiunii de educare şi formare a studenţilor, dorim să acordăm
titlul de Profesor Excellentia câte unui cadru didactic universitar din fiecare facultate. De
asemenea, pentru eforturile depuse în cercetare, pentru activitatea didactică, dar și pentru
implicarea în viața studențească vom acorda titlul de Student Doctorand Excellentia câte unui
student doctorand din fiecare școală doctorală. Similar, în semn de recunoaștere a performanţei
academice deosebite şi a pasiunii dovedite pentru domeniul studiat, dorim să acordăm titlul de
Student Excellentia câte unui student din cadrul fiecărei facultăți, respectând cele trei linii de studiu
din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Nominalizarea studenților, studenților-doctoranzi și a cadrelor didactice pentru fiecare categorie se poate face în perioada 9-16 mai (ora 18:00) 2022  completând formularul disponibil de pe site-ul oficial CSUBB

Premiile Excelleția 2022

Fiecare persoană va putea nominaliza maximum 2 persoane pentru fiecare
categorie Excellentia (i.e. maximum 2 studenți, maximum 2 studenți doctoranzi, maximum 2 cadre
universitare didactice) din facultatea în cadrul căreia este înmatriculată.

Pentru mai multe detalii și informații vă puteți adresa la excellentia.contact@gmail.com