Plata examenelor de RESTANTE sesiunea MAI-IUNIE 2024

Pentru studentii nivel licență și master

! Studenții in regim cu taxa se pot prezenta la examene doar dupa plata integrală a taxelor de școlarizare.

! Se pot achita doar examenele restante aferente semestrelor pare (semestrul II, IV, VI- STUDENTII specializarilor de 4 ani)

PERIOADA DE ACHITARE ESTE: 08.05.2024-23.05.2024.

Taxele se pot ACHITA online pe platforma AcademicInfo sau la Decanatul Facultății de Biologie și Geologie, astfel:

1. Pentru plata online pe AcademicInfo:

· SE COMPLETEAZA FORMULARUL DE REEXAMINARE (SE DESCARCA DE DE AICI)

· SE TRIMITE FORMULARUL COMPLETAT LA ADRESA DE E-MAIL bioge@ubbcluj.ro (pentru fiecare disciplina restanta se completează formular)

· EXAMENUL RESTANT SE POATE ACHITA ON-LINE IN CONTUL PERSONAL DE ACADEMIC AL FIECARUI STUDENT SAU AUDIENT, DOAR DUPA PRIMIREA E-MAILULUI DE CONFIRMARE DIN PARTEA DECANATULUI.

· SE TRIMITE DOVADA PLĂȚII LA ADRESA DE E-MAIL bioge@ubbcluj.ro

2. Pentru plata la Decanatul Facultății de Biologie și Geologie:

· SE COMPLETEAZĂ FORMULARUL DE REEXAMINARE

· SE ACHITA TAXA DE REEXAMINARE IN INTERVALUL ORAR 9-12

Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective.

NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele restante din sesiunea respectivă.