DECIZIA NR.1251/13.12.2023

(extras din procesul verbal al şedinţei CONSILIULUI Facultatii de Biologie și Geologie

din data de 12.12.2023)

 Consiliul Facultății de Biologie și Geologie, a hotărât :

– În anul universitar 2023/2024, după creșterea taxelor de școlarizare, toți studenții care au restanțe din anul I, plătesc restanțele la noile tarife.

Restanța se va calcula:

Nivel licență – 3000 RON/60 x numărul de credite al disciplinei restante

Nivel master:

La IF – 3200 RON/60 x numărul de credite al disciplinei restante

La IFR – 3500 RON/60 x numărul de credite al disciplinei restante

– Pentru restante de anul II, III si IV se vor plati la tariful normal

Nivel licență – 2000 RON/60 x numărul de credite al disciplinei restante

Nivel master –

La IF – 2200 RON/60 x numărul de credite al disciplinei restante

La IFR – 2500 RON/60 x numărul de credite al disciplinei restante