Concurs foto – viețuitoarele Grădinii Mikó

Cu scopul cunoașterii și popularizării viețuitoarelor din Grădina Mikó, lansăm concursul foto pentru studenții noștri. Pot aplica studenții Facultății de Biologie și Geologie, de la orice nivel: licență, master și școala doctorală.

Cerința de bază este, ca pozele să fie făcute în Grădina Mikó, prezentând o ființă vie (plantă, ciupercă sau animal) sau un aspect al grădinii.

Calendarul concursului:

Data limită pentru înregistrare: 15 septembrie, 2023.

Anunțul rezultatelor: 27 octombrie, 2023.

Fotografiile vor fi expuse în formă digitală, pe pagina de Facebook a Facultății de Biologie și Geologie și a Departamentului de Biologie și Ecologie a Liniei Maghiare.

Membri juriului:

drd. Gál László

șef lucrări dr. Kósa Ferencz

șef lucrări dr. Alexandru Stermin

șef lucrări dr. Vágási Csongor

Premiere:

  • Fotografiile premiate de către juriu vor fi imprimate și expuse în spațiile interioare ale clădirii Muzeului de Zoologie. De asemenea, vom avea și premiul publicului, pe baza unui vot public.

Condiții de aplicare:

  • Se poate aplica cu maxim 5 fotografii de persoană.
  • Fotografiile se trimit în format digital, format jpg/jpeg, rezoluție 300 dpi, latura mai mică minim 3000 pixel. Fotografiile trebuie să aibă modelul cromatic RGB.
  • Modificarea elementelor esențiale de imagine ale fotografiilor nu este permisă. În timpul procesării imaginii sunt permise doar următoarele corecții digitale, referitoare la întreaga imagine: niveluri (levels), curbe de gradație (curves), echilibru de culoare (color balance), nuanță/saturație (hue/saturation), luminozitate/contrast (brightness/contrast) și modificarea umbrelor/luminilor (shadow/highlight). Organizatorii au dreptul de a solicita fotografiile originale, iar dacă aplicantul refuză să le trimită, acesta poate fi exclus din concurs.
  • Se acceptă și fotografii făcute cu telefonul, cu condiția să aibă specificațiile tehnice mai sus menționate.
  • Fotografiile trimise la concurs nu pot conține inscripții și filigrane.
  • Fotografiile vor fi denumite după cum urmează: NumePrenume_Nr.crt._Titlul pozei, de ex.: PopIoan_01_Apus.Rugăm a nu se folosi diacritice la denumirea pozelor.

Prin trimiterea fotografiilor, aplicantul atestă că fotografiile sunt propriile sale produse intelectuale și prin urmare, deține drepturi nelimitate și depline asupra acestora. Aplicantul recunoaște întreaga responsabilitate pentru orice încălcare de drepturi persoanale și ale drepturilor de autor prin fotografiile trimise, inclusiv eventuala responsabilitate financiară rezultată din încălcarea drepturilor personale sau de autor. Organizatorii nu sunt respronsabili pentru litigiile legale care decurg din lipsa acestora.

Fotografiile se vor trimite muzeologului Pénzes Janka prin email pentru fișiere mari (wetransfer) sau prin trimiterea unui link de Google Drive, pe adresa janka.penzes@ubbcluj.ro. Această adresă este și adresa de contact a concursului.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin e-mail.

Nu există taxă de înregistrare.

Concursul se desfășoară în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0394.