Oportunitate de finantare – granturi pentru tineri cercetatori REGELE CAROL I

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat inscrierea pentru programul de Granturi REGELE CAROL I conform HG 403/2017 cu modificările și completările ulterioare care se găsește la adresa https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190073.

Granturile se adresează absolvenților de liceu care au obținut cel puțin o dată, pe perioada studiilor liceale, la olimpiadele naționale/internaționale, medalie de aur/premiul I, medalie de argint/premiul II, medalie de bronz/premiul III sau mențiune și care sunt înmatriculați într-o instituție de învățământ superior din România începând cu anul universitar 2022-2023;

Cuantumul granturilor sunt după cum urmează:

a)  pentru laureații la olimpiade naționale se acordă suma de 4.000 euro pe an pentru medalie de aur/premiul I, 3.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II, 3.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III, 2.500 euro pentru mențiune.

Suplimentar se mai pot acorda:

a) 1.000 euro/an, pentru fiecare beneficiar de grant, pentru participarea la evenimente științifice internaționale și/sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală;

b) maximum 3.500 euro/an/echipă formată din cel puțin 2 studenți, dintre care cel puțin unul este olimpic, provenind din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble și subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă și se clasifică la concursuri internaționale de prestigiu.

Aplicanții eligibili trebuie să depună o cerere după modelul atașat la adresa claudia.beldean@ubbcluj.ro, până cel târziu în data de 10 octombrie 2023, ora 16.00. Cererea va fi însoțită obligatoriu de diploma obținută.

Informații suplimentare se găsesc în HG 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“, de la linkul menționat anterior.