Burse semestrul 1 2023-2024

Regulamentul de burse UBB + Hotărâre modificare regulament

Ordin Ministru 2 octombrie 2023

Atenție, la bursele sociale sunt mai multe situații posibile, fiecare caz are o listă specifică de documente necesare, vedeti paginile:15-22 din regulament.

Pentru bursele sociale venitul net/ membru de familie nu poate să depășească suma de 1898 lei.

Lunile care se iau în cosiderare sunt iulie, august, septembrie.

Conform hotărârii Consiliului Facultății de Biologie și Geologie documentele pentru bursele sociale se depun numai în format ORIGINAL la secretariat!

!!! Cei care depun dosarele de bursa socială începând cu data de 17.10.2023 trebuie să depună documente doveditoare pentru veniturile nete obţinute pe ultimele 12 luni.

Pentru bursele sociale este nevoie suplimentar de:

  • o declaraţie pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obţinute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit
  • Acordul olograf al studentului și membrilor familiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei va fi solicitat și obținut de la toți studenții care au depus/vor depune cerere pentruacordarea burselor sociale în semestrul I al anului universitar 2023/2024, în perioada rămasă pentru depunerea cererilor, conform calendarului stabilit. MODEL STUDENȚI MODEL MEMBRI DE FAMILIE Acordurile trebuie depuse până la data de 31.10.2023 în original la secretariat.

Ultima zi de depunere a cererilor de bursă este 20.10.2023, ora 16:00-conform calendarului de mai jos.

Pentru cererile burselor de merit/performanță cererile se pot depune atât fizic cât și pe platforma de bursehttps://inscrieri.ubbcluj.ro/burse

Cererile care sunt încărcate pe platformă trebuie să fie însoțite de Anexa 9-declarația în același pdf conform modelulului de mai jos. Vă rugăm să urmăriți adresa de email cu care vă logați pe platforma de burse, după preluarea cererii se primește un mesaj că aceasta este validată/verificată.

Informații despre utlizarea platformei actuale găsiți AICI (pe acest link este necesar să vă logați cu contul de student prenume.nume@stud.ubbcluj.ro. Pentru schimbare parolă sau recuperarea contului vă rugăm să utilizați: Tutoriale – Direcția Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (ubbcluj.ro)