Evaluare cadre didactice semestrul I (an univ 2023-2024)

Vă informăm că evaluarea activității didactice de către studenți în semestrul I al anului universitar curent se va desfășura conform următorului calendar:

Învățământ cu frecvență: 11 decembrie 2023 – 14 ianuarie 2024;

ID-IFR: 08 ianuarie 2024 – 21 ianuarie 2024.

Pentru eventuale alte informații vă rugăm să vă adresați decanatului facultatii 

tel.0264-431858, e-mail : bioge@ubbcluj.ro