Burse studenți IFR

Se acordă două burse pentru studenții de la Managementul calității în laboratoarele biomedicale și o bursă pentru studenții de la Științele nutriției.

Dosarul trebuie să conțină documentele de mai jos și se depune (scanat) pe adresa de email bioge@ubbcluj.ro conform calendarului.

• Cerere tip pentru acordarea bursei (descarcă de aici Anexa nr. 3)
• Copie dupa actul de identitate (buletin, carte de identitate sau pa,aport)
• Extras de cont deschis pe numele persoanei care solicit:A bursa, din care sa rezulte titularul 􀂅i codul IBAN, tn original cu semnatura bancii sau extras de cont obpnut prin internet banking.

Potențiali bursieri:

MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN LABORATOARELE BIOMEDICALE (2 locuri), studenții cu următoarele numere matricole: 249FR, 255FR, 275FR

ȘTIINȚELE NUTRIȚIEI (1 loc), studenții cu următoarele numere matricole: 296FR, 300FR


Lasă un răspuns