BURSE SEMESTRUL II 2021/2022 rezultate repartizare

Rezultatele repartizării burselor pentru semestrul II, anul universitar 2021-2022 sunt afișate în ACADEMIC INFO 

Studenții care nu au mai beneficiat niciodată de bursă sau din motive justificate doresc schimbarea contului IBAN cu care figurează în baza de date sunt rugați să trimită documentul bancar la adresa social@ubbcluj.ro (scanat/pozat) de unde sa reiasa ca sunt titularii contului 

Pe documentul bancar trebuie să fie precizat  

  •  facultatea la care studiază  
  • tipul bursei (performanță, merit, socială) 
  • anul de studiu,  
  • CNP-ul  

să se menționeze dacă este schimbat numele (unde este cazul).