Specializarea Biotehnologii industriale funcţionează începând cu anul 2008, cu Codul calificării L20502005020 certificat de Autoritatea Naţională a Calificărilor din Invăţământul Superior

Studiile universitare în domeniul Biotehnologiilor industriale urmăresc achiziţionarea unor abilităţi şi competenţe generale şi de specialitate, deopotrivă în domeniul ştiinţelor inginereşti aplicate şi ale biologiei, care să asigure premize favorabile găsirii unui loc de muncă.

Competenţe generale vizează îmbunătăţirea: (1) capacităţii de analiză şi sinteză, aplicabilă în orice context profesional şi social, bazată pe utilizarea unor metode ştiinţifice riguroase; (2) gândirii logice şi a abilităţii de argumentare raţională; (3) deprinderilor de muncă individuală şi în echipă ; (4) cunoaşterii unei limbi de circulaţie internaţională, şi a utilizării tehnicii de calcul.

Disciplinele de biologie şi de chimie contribuie la formarea unor competenţe specifice şi asigură baza ştiinţifică, integrată în disciplinele inginereşti. Absolvenţii au deprinderi practice privind utilizarea fundamentelor teoretice ale biotehnologiilor în vederea ameliorării performanţelor unor organism, utilizarea proceselor biologice în toate formele şi la toate nivelurile pentru obţinerea de bioproduse,  expertizarea şi controlul calităţii produselor obtinute prin biotehnologii,  operarea instalaţiilor şi echipamentelor utilizate în biotehnologiile industriale,  conducerea şi planificarea unor activităţi specifice din unităţi de producţie sau compartimente ale acestora.  Ei au cunoştinţe de proiectare, operare şi optimizare a instalaţiilor biochimice.

Absolvenţii acestei specializări obţin titlul de inginer biotehnolog (213152) şi pot beneficia de ofertele de pe piaţa muncii din diverse laboratoare (alimentare, farmaceutice, cosmetice, fito- şi zoosanitare, de control al calităţii produselor, de control al calităţii apelor potabile şi reziduale, etc.). Ei se pot integra în cadrul unor firme/companii care oferă servicii de consultanţă şi desfacere de materiale şi echipamente specifice laboratoarelor biologice, chimice, biochimice, medicale şi farmaceutice. Urmând modulul pedagogic pot lucra ca şi profesori în învăţământul tehnic. In acelaşi timp, această calificare asigură un punct de plecare spre nivelul superior de pregătire, reprezentat de programele de masterat şi doctorat, în domeniul biologiei sau al biochimiei.

CRITERII DE SELECȚIE

a. Scrisoare de motivație, notată cu Admis/Respins MODEL AICI

b. Media examenului de bacalaureat – cu pondere de 100% în media finală sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” (pentru candidații declarați admiși) cu pondere de 100% din media finală.

Media finală (doar pentru candidații admiși în urma concursului “Emil Racoviţă”) se calculează după algoritmul :  9+ punctajul obținut la concurs/100

Criterii de departajare în caz de medii egale:

  1. nota obţinută  la  proba de specialitate a examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
  2. nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat (proba a 3-a a examenului de bacalaureat).