REZULTATE Concurs Emil Racoviță 2024

Punctaje Concurs Emil Racoviță 2024

Barem CER 2024_Pachet XI-XII_FINAL_19 aprilie

Barem CER 2024_Pachetul IX-X_sesiunea 13 aprilie_FINAL_19 aprilie

Barem CER 2024_Pachetul IX-X_sesiunea 15 aprilie_FINAL_19 aprilie

 

În urma contestațiilor primite, comisia de organizare a Concursului „Emil Racoviță” ediția 2024, a hotărât:

Clarificări pachetul XI-XII:

La întrebarea nr. 1 din pachetul XI-XII singurul răspuns corect este varianta c.

Din cauza utilizării unui alt manual decât cel anunțat pe site-ul concursului pentru generarea întrebărilor nr. 14 și 15 (de la pachetul de concurs XI-XII), aceste întrebări au fost anulate.

Punctele aferente acestor întrebări (10 puncte) se vor acorda ca puncte din oficiu.

La întrebarea nr. 18 din pachetul XI-XII, oricare dintre răspunsurile: substrat nutritiv și/sau inductor vor fi considerate răspunsuri corecte.

Atât pentru pachetul IX-X (variantele din 13 și 15 aprilie 2024), cât și pentru pachetul XI-XII se vor acorda un total final de 20 puncte din oficiu.

Corectarea lucrărilor pentru ambele pachete (IX-X și XI-XII) se va face după baremele afișate în data de 19 aprilie 2024, folosind manualele:

 • Editura Didactică și Pedagogică pentru clasa a IX-a
 • Editura Crepuscul pentru clasa a X-a
 • Editura Corint pentru clasa a XI-a
 • Editura Gimnasium pentru clasa a XII-a

conform celor anunțate anterior pe pagina de prezentare a concursului.

Sesiunea de concurs din data de 15 aprilie 2024, cu statut excepțional,  a fost aprobată de Consiliul Facultății de Biologie și Geologie în data de 27 februarie 2024 la solicitarea unui elev cu cerințe speciale.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR!

 

Stimați candidați,

Concursul „Emil Racoviță” se desfăşoară în data de 13 aprilie 2024sâmbătă, de la ora 12:00 la ora 14:00 ,on-site (cu prezență fizică), la Facultatea de Biologie și Geologie (Str. Clinicilor nr 5-7) mai multe detalii vor fi comunicate ulterior.
Înscrieri

Înscrierile se pot face prin completarea online a FORMULARULUI (click aici) în perioada 15.01.2024-08.04.2024

Pași înscriere:

 1. Achitați taxa de 50 de lei folosind datele de mai jos, la orice Oficiu Poștal sau prin ordin de plată semnat de bancă (aveții grijă ca pe chitanță să apară numele persoanei care participă la concurs)
 2. Pregătiți documentele de care aveții nevoie : chitanță, dovada că ești elev în clasa a XII-a (carnetul de elev unde să fie vizibilă viza pe anul școlar curent și numele SAU o adeverință de la liceu) SAU diploma de Bacalaureat* (în cazul în care ați absolvit deja liceul) împreuna cu declarația menționată mai jos – Scanați/ fotografiați documentele
 3. Completați formularul online și încărcați documentele de mai sus INTR-UN singur fișier PDF
 4. Urmăriți site-ul facultății și pagina de facebook a concursului pentru mai multe detalii

*Absolvenții de Bacalaureat din ani anteriori sunt rugați să trimită împreună cu documentele pe email și următorul model de DECLARAȚIE completat

Taxe de înscriere

Taxa este în valoare de 50 de lei (taxă de procesare), nereturnabilă

COD FISCAL 4305849

COD IBAN  RO35TREZ21620F330500XXXX

cont deschis la Banca Naţională, Trezoreria Cluj
cu menţiunea : “pentru Facultatea de Biologie şi Geologie”
reprezentând TAXĂ DE PROCESARE

ATENŢIE !
Vă rugăm să verificaţi la plata taxei :

chitanţa să fie pe numele candidatului ;

ca pe formularul de plată să apară explicit menţiunea ” Pentru Facultatea de Biologie și Geologie”.

Tematica de concurs

Modele de teste

Model 1 cls. 9-10 (CLICK AICI)

Model 1 cls. 11-12 (CLICK AICI)

Concurenţii pot opta, la fel ca şi la susţinerea examenului de bacalaureat, pentru unul dintre pachetele de discipline: clasele IX+X sau clasele XI+XII.

NU UITAȚI să menționați alegerea pachetului dorit în fomularul de înscriere!

Pachetul ”Clasele IX + X”
 1. Celula – structura şi rolul componentelor celulei eucariote.
 2. Diviziunea celulară: mitoza şi meioza.
 3. Nutriţia la plante: fotosinteza – definiţie, ecuaţie chimică, importanţă, rolul pigmenţilor asimilatori.
 4. Respiraţia în lumea vie: aerobă, anaerobă; fermentaţia; particularităţi ale sistemului respirator şi ale respiraţiei la mamifere (mecanismul ventilaţiei pulmonare).
 5. Locomoţia la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).
 6. Sistemul circulator la mamifere – anatomie şi fiziologie.
 7. Reproducerea sexuată: particularităţi ale sistemului reproducător şi reproducerii la om.
 8. Legile mendeliene şi teoria cromozomală a eredităţii. Noţiuni generale de ereditate şi variabilitate. Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare. Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii, clasificare, factori mutageni). Genetică umană: boli ereditare – clasificare şi exemple.

SAU

Pachetul ”Clasele XI + XII”
 1. Sistemul nervos: neuronul – structură şi proprietăţi; componentele sinapsei şi transmiterea sinaptică; celulele gliale – roluri.
 2. Sistemul nervos somatic: măduva spinării (configuraţie externă, structură şi funcţii), trunchiul cerebral (configuraţie externă, structură şi funcţii);
 3. Analizatorii: segmentele unui analizator şi rolul lor, analizatorii vizual şi auditiv (structură şi fiziologie).
 4. Sistemul endocrin: hipofiza și tiroida (localizare, structură, hormonii secretaţi şi acţiunile lor).
 5. Acizii nucleici: structură şi funcţii (fără formule chimice). Funcţia autocatalitică şi heterocatalitică. Reglajul genetic.
 6. Sinteza proteinelor
Bibliografie

Manualele de Biologie acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale.după cum urmează:

 •  a IX-a Editura Didactică şi Pedagogică
 • a X-a Editura Crepuscul
 • a XI-a Editura Corint
 • a XII-a Editura Gimnazium

Notă: La concurs pot participa elevii de clasa XII-a sau absolvenţii care au studiat disciplinele de biologie în toţi anii de liceu, precum şi cei care le-au studiat numai în clasele a IX-a şi a X-a sau cei care nu au studiat disciplina biologie în liceu (se pot pregăti pe cont propriu).

DECAN, Conf.dr.Manuela BANCIU

Rezultatele concursului

Rezultatele concursului se cuantifică la punctajul maxim de 100 de puncte.
Numărul minim de puncte obținute necesare pentru a accesa locurile alocate pentru concurs este de 60 de puncte.

Numărul de locuri alocate pentru fiecare specialitate va fi stabilit ulterior de către Decanatul Facultății de Biologie și Geologie pe baza numărului de locuri bugetate alocate de către minister pentru Universitatea ”Babeș-Bolyai”. Deoarece în momentul desfășurării concursului nu se va cunoaște încă numărul de locuri bugetate alocate de minister pentru anul universitar 2024-2025, criteriile după care se va stabili numărul de locuri disponibile pentru a fi ocupate prin concursul ”Emil Racoviță” vor fi:

 • Numărul de locuri bugetate alocate facultății noastre în anul universitar precedent (2023-2024)
 • Numărul candidaților care au întrunit peste 60 de puncte (locurile se vor aloca în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și a locurilor disponibile, de aceea este posibil ca nu toti candidaţii care au obţinut minim 60 de puncte să fie declarati admiși).

La stabilirea numărului de locuri alocate, pentru fiecare specializare, concursului ”Emil Racoviță”, se va ține cont și de faptul că, din totalul de locuri, o parte vor fi destinate admiterii din luna iulie, așadar nu toate locurile alocate facultăţii pot fi ocupate prin concursul ”Emil Racoviţă”.

Ierarhizarea candidaților, în limitele menționate mai sus, se face în ordinea decrescătoare a punctajului obţinut și a ordinii în ordinea opţiunilor candidatului pentru specializările:

  Biologie, linia română

  Biochimie, linia română

  Biologie ambientală, linia română

  Biotehnologii industriale, linia română

Candidaţii care au întrunit minim 60 de puncte vor fi ierarhizaţi în funcţie de specializarea aleasă ca primă opţiune. Dacă nu se încadrează în limita locurilor disponibile pentru aceasta prima opțiune, dar rămân locuri neocupate la cea de a doua opţiune, pot fi declaraţi admiși pentru aceasta.

Concurenții care au întrunit 60 de puncte, dar nu au fost declarați admiși, sunt invitați să participe la admiterea din luna iulie, în condițiile stabilite pentru aceasta (nu se va ține cont de performanța de la concursul ”Emil Racoviță).

Rezultatele concursului vor fi afişate pe site-ul facultăţii și la afişierul facultăţii, după cel mult 14 zile lucrătoare de la desfăşurarea concursului.

Condițiile de ocupare a locului de student

Condiţiile ocupării locurilor de student  sunt următoarele:

Obţinerea diplomei de bacalaureat în sesiunea iunie 2024 (sau într-un an anterior);

Confirmarea de către concurent a ocupării locului, în perioada stabilită de universitate pentru înscrierile din sesiunea iulie 2024 (vă rugăm să urmăriţi pe site-ul facultăţii afișarea calendarului admiterii), prin depunerea la Decanatul Facultăţii de Biologie şi Geologie a dosarului de înscriere.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

Diploma de bacalaureat sau adeverinţa care o înlocuieşte, în original;

Foaie matricolă, în original sau în copie (în acest caz se aduce originalul pentru a fi legalizată copia la facultate);

Certificat de naştere, în copie şi original (pentru a fi legalizată copia la facultate);

Copie după actul de identitate;

3 fotografii ¾ (tip buletin);

Adeverinţă medicală tip;

Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează a doua facultate sau specializare);

Fişă de înscriere (se obține de la Decanatul facultăţii);

Taxă de înscriere la facultate (se achită numai de către concurenţii declaraţi reuşiţi, în momentul confirmării locului).

Calcularea mediei generale de admitere, pentru concurenții care au fost declarați admiși la concurs și confirmă (în luna iulie) ocuparea locului, se va face după cum urmează:

Media generală de admitere= 9,00+  (punctajul obtinut la concursul ”Emil Racoviță”)/100