Absolvenții Specializării BIOCHIMIE vor avea Calificarea de bază, conform Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), de BIOLOG, iar ocupațiile vizate, conform Clasificării Ocupațiilor din România, sunt: referent de specialitate biochimist (cod 213124), consilier biochimist (Cod 213121) și biolog (Cod 213114). Mai mult, competențele teoretice și practice câștigate în urma parcurgerii ciclului de școlarizare, permit absolvenților specializării de BIOCHIMIE posibilități multiple de angajare în sectoarele de cercetare (de exemplu, în laboratoare și unități de cercetare-dezvoltare), învățământ (cadru didactic  – prin absolvirea Modulului psihopedagogic), industrie (de ex., controlul calității) sau servicii (de ex., în laboratoare de analize medicale).

Dintre oportunitățile oferite prin participarea la programul de BIOCHIMIE amintim:

 • dobândirea de competențe privind organizarea și desfășurarea de activități de analiză sau experimentale în:
  • laboratoare de biochimie, citologie, microbiologie, biologie celulară şi moleculară, bioinformatică,
  • laboratoare clinice medicale, agro-zootehnice sau de chimie alimentară.
 • dobândirea de competențe psiho-pedagogice necesare urmării unei cariere în învățământ;
 • posibilitatea participării la lucrări practice (în cadrul disciplinelor experimentale) și stagii de practică de specialitate pe teren și/sau în laboratoare interne sau externe.
 • deplasări temporare la Instituții de învățământ din străinătate (oportunitate oferită prin programul ERASMUS) pentru stagii de educație sau de cercetare;
 • implicarea directă în activitatea experimentală în laboratoarele de cercetare ale Facultății, precum și a altor centre de cercetare ale Universității, în cadrul stagiilor de practică de specialitate și pe perioada definitivării lucrării de licență;
 • participări la evenimente organizate de corpul didactic și de cercetare a Facultății de Biologie și Geologie, asociații de profil sau organizații studentești (workshop-uri, cercuri studențești, conferințe, schimburi de experiență).

Oportunități de carieră în:

 •  laboratoare de cercetare: biolog, consilier biochimist, asistent de cercetare biolog/biochimist;
 •  laboratoarele de analize medicale (de stat sau private): referent sau consilier biochimist, biolog;
 • laboratoarele de cercetare-dezvoltare ale companiilor (biotech, farmaceutice, alimentare): referent sau consilier biochimist, biolog, asistent de cercetare biochimist/biolog;
 • învățământul preuniversitar: profesor de biologie (condiționat de absolvirea Modulului psihopedagogic nivelul 1 pentru învățământul gimnazial și nivelul 2 pentru învățământul liceal);
 • formarea/educația postuniversitară ca masterand, ulterior doctorand cu perspective de dezvoltare a unei cariere academice/universitare (condiționat de absolvirea Modulului psihopedagogic nivelul 2);
 • companii cu activitate dedicată producției, comercializării sau consultanței (de exemplu, agent vânzări produse și echipamente biomedicale): consilier biochimist/ biolog, referent biochimist sau biolog.

CRITERII DE SELECȚIE

a. Scrisoare de motivație, notată cu Admis/Respins MODEL AICI

b. Media examenului de bacalaureat – cu pondere de 100% în media finală sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” (pentru candidații declarați admiși) cu pondere de 100% din media finală.

Media finală (doar pentru candidații admiși în urma concursului “Emil Racoviţă”) se calculează după algoritmul :  9+ punctajul obținut la concurs/100

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. nota obţinută  la  proba de specialitate a examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
 2. nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat (proba a 3-a a examenului de bacalaureat).