ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI MIXTE DE SCURTĂ DURATĂ (BIP) ERASMUS+ (2023-2024)

Facultatea de Biologie și Geologie organizează, în perioada 18-30 aprilie 2024, procesul de selecţie pentru 8 locuri disponibile în cadrul proiectului de mobilități mixte de scurtă durată (BIP) ERASMUS+ care vor fi efectuate în luna Mai la Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Information Technology and Bionics, Budapesta.

Programul intitulat Multiscale Modeling of Biological Systemseste o mobilitate mixtă de scurtă durată. Modelarea în biologie este indispensabilă pentru înțelegerea structurilor și proceselor biologice. Acest curs intensiv combinat își propune să ofere o perspectivă asupra modelării biologice la diferite niveluri, de la molecule la comunități celulare și țesuturi. Programul constă într-o componentă introductivă derulată online (2-15 mai 2024) pentru a familiariza participanții cu conceptele cheie, urmată de o săptămână de practică derulată fizic (21-25 mai 2024) la Budapesta, cu experți din diferite aspecte ale domeniului. Lectorii vor ghida participanții prin diverse sarcini scurte de modelare pentru a le consolida înțelegerea subiectului. Cursul se adresează în principal studenților la nivel de masterat și doctorat în domeniul științelor vieții din universitățile partenere Erasmus+. Programul oferă, de asemenea, o bună oportunitate pentru studenți de a obține o privire de ansamblu asupra scopurilor și instrumentelor de modelare în biologia moleculară și celulară, de a dobândi experiență și a coopera cu studenți internaționali și experți în domeniul biomedical, dar și de a participa la diferite activități sociale și culturale. Budapesta, locul de desfășurare a activităţilor acestei mobilităţi, oferă o varietate bogată de valori culturale și istorice păstrate de arhitectura sa, străzile confortabile și numeroasele evenimente interesante.

Criterii de eligibilitate:

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universtiatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxă”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
 • să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează  sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție

Calendarul procesului de selecție este următorul:

DataEtapa
18.04.2024Afișarea anunțului de selecție
18-28.04.2024Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa ancuta.farkas@ubbcluj.ro, a dosarelor de candidatură de către studenți (cel târziu până în data de 28.04.2024 la ora 14.00 )
28.04.2024Comunicarea programării interviurilor de selecție
29.04.2024Derularea online a interviurilor de selecție, prin intermediul platformei Zoom, la următorul link: https://us04web.zoom.us/j/74390608470?pwd=FQuXQPeXwicXIO3eeNpqPZ5mfqGZcK.1 Interviul se va desfășura în limba de studiu de la universitatea parteneră și/sau în limba engleză.
29.04.2024Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
30.04.2024Transmiterea în format electronic, prin e-mail la ancuta.farkas@ubbcluj.ro, a eventualelor contestații (cel târziu până în data de 30.04.2024 la ora 14.00)
30.04.2024Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa ancuta.farkas@ubbcluj.ro, și va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;
 • Declarația de candidatură, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;
 • Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţie a candidatului redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă – eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvistică în limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie_Atestat.

  Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • Dosar de candidatură (nota propusă de comisie) 50%
 • Interviu (nota propusă de comisie) 50%;
 • Departajare în situaţii de medii egale: media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată.

Comisia de selecție a candidaţilor:

 • Sef lucr. Dr. Alexandru Stermin
 • Sef lucr. Dr. Ancuţa Farkas
 • Paula Gherghina – Reprezentant birou relaţii internaţionale

Programarea interviurilor de selecție: Se va comunica prin e-mail fiecărui candidat înscris.


Rezultatele procesului de selecție: Se va comunica prin e-mail fiecărui candidat.


Rezultatele finale, după contestații, ale procesului de selecție: Se va comunica prin e-mail fiecărui candidat.