Anunţ privind completarea contractelor de studiu pentru anul universitar 2023/2024 

Studenţii din anul I şi II și respectiv anul III Biotehnologii industriale, anul III Inginerie geologică, nivel licenţă şi anul I master (an universitar 2022/2023) au obligatia sa completeze Contractul de studii în aplicaţia AcademicInfo ȋn perioada 2-31 mai 2023.

Contractele de studiu vor fi completate conform urmatorului calendar:

  1. În perioada 2 mai – 31 mai 2023 se completează contractul de studii pentru anul universitar 2023/2024 în Aplicaţia ACADEMIC INFO la adresa https://academicinfo.ubbcluj.ro/.
  2. În data de 2 iunie 2023 se stabileşte la nivelul conducerii facultăţii cursurile opţionale care vor fi normate pentru anul universitar 2023/2024.
  3. În perioada 01 octombrie – 10 octombrie 2023 studenţii care au modificări ȋn lista cursurilor opţionale alese, respectiv nu au fost propuse spre normare, ȋşi vor reface contractul de studii pentru a finaliza completarea corecta a contractelor de studii.

Daca în urma primei etape un curs opţional nu are suficienţi student ȋnscrişi, atunci acest curs este şters din oferta, iar studentii care l-au ales vor trebui să-şi aleaga un alt curs optional în etapa 2.

În plus, există şi limita maximă a numărului de studenţi la un curs, deci e recomandat ca alegerea cursurilor opţionale să se facă cât mai din timp.