Termen limită depuneri cereri an univ. 2022-2023

Pentru anul universitar 2022/2023, toate CERERILE DE:

  •  CAZARE
  • PRELUNGIRE DE STUDII
  • GLISARE BUGET-TAXĂ
  • GLISARE TAXĂ- BUGET
  • ÎNRERUPERE DE STUDII
  • RELUARE DE STUDII
  • REÎNMATRICULARE
  • TRANSFER/MOBILITATE

SE VOR DEPUNE LA DECANAT, SAU SE VOR TRIMITE LA ADRESA DE EMAIL: bioge@ubbcluj.ro  PÂNĂ LA DATA DE 02 SEPTEMBRIE 2022, ora 12.

Modele găsiți pe pagina denumită Documente și link-uri utile