Studium Generale a Institutului STAR-UBB

Turnul Croitorilor, Turn al Cunoașterii. 

Dialoguri academice – Studium Generale

Institutul STAR-UBB al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca va continua joi, 7 martie 2024, ora 16:00, seria de cursuri și prelegeri „Studium Generale”, găzduită de Turnul Croitorilor, cu o prelegere cu tema „Călătorie în trecutul neexplorat al Pământului prin biomolecule vechi”, susținută de dr. Ioana-Nicoleta Meleg, cercetător științific gradul II al Institutului STAR-UBB.

Rezumatul prelegerii:

Biomoleculele vechi, conservate în organisme fosile sau în sedimente, reprezintă o fereastră către trecut, furnizându-ne informații valoroase despre evoluția vieții pe Pământ. Vă invităm să explorăm trecutul, pentru a descoperi cum procesele evolutive au influențat dinamica ecologică pe care o putem observa în prezent și cum înțelegerea trecutului ne poate ajuta să găsim soluții privind crizele ecologice actuale și viitoare. 

Studium Generale este un spațiu de întâlnire interdisciplinar al profesorilor și studenților Universității Babeș-Bolyai și al invitaților lor. Studium Generale permite dialogul dintre discipline și angajează universitatea într-o reflecție asupra propriilor întrebări universale asupra cunoașterii. Aceasta dovedește continuitatea cu practicile intelectuale ale universităților medievale legate de întrebările quodlibetale: despre orice pentru fiecare, în aceeași comunitate de studiu. Studium Generale la Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul Institutului Star-UBB, reprezintă o serie de conferințe săptămânale, în timpul anului academic, ținute de personalități ale universității sau invitate, care chestionează o temă a propriei discipline în dialog cu alți membri ai universității. Inițiat în anul 2019 de prof. univ. dr. Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai, acest program de conferințe își reia cursul într-o nouă formă hibridă, cu un public fizic restrâns și transmis online pe canalul de Youtube al UBB (https://StudiumGenerale) și pe pagina Facebook al Universității (https://www.facebook.com/UnivBabesBolyai).

Vă așteptăm cu drag,

prof. univ. dr. Alexander Baumgarten

director științific Institutul STAR-UBB

prof. univ. dr. Bálint Markó

prorector coordonator Institutul STAR-UBB