SESIUNE DE LICHIDĂRI IUNIE 2023

Pentru studentii din ultimul an de studiu și prelungiri de studiu nivel licență și master sesiunea de lichidări se desfășoară în perioada 19.06.2023-25.06.2023

!  Studenții în regim cu taxă se pot prezenta la examene doar dupa plata integrală a taxelor de școlarizare.

! Au dreptul de a susține examene în sesiunea de lichidare numai studenții din an terminal, care au examene restante din semestrele anterioare, al căror număr de credite însumate nu depășește  20 DE CREDITE.

! Studenții din an terminal, care au restanțe din semestrele anterioare, al căror număr de credite însumate depășește 20, nu pot susține nici un examen în sesiunea de lichidare.

! Pentru susținerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de ½ din cel al disciplinei respective, întrucât presupune o singură prezentare, conform prevederilor art. 28, din Regulamentul ECTS.

PERIOADA DE ACHITARE ESTE: 12.06.2023-15.06.2023

Taxele se vor ACHITA online, pe AcademicInfo, in sectiunea TAXE, astfel:

  • SE COMPLETEAZĂ FORMULARUL DE REEXAMINARE (SE DESCARCĂ DE AICI)
  • SE TRIMITE FORMULARUL COMPLETAT LA ADRESA DE E-MAIL bioge@ubbcluj.ro (pentru fiecare disciplină restantă se completează formular)
  • EXAMENUL RESTANT SE POATE ACHITA ON-LINE  ÎN CONTUL PERSONAL DE ACADEMIC AL FIECĂRUI STUDENT SAU AUDIENT, DOAR DUPA PRIMIREA E-MAILULUI DE CONFIRMARE DIN PARTEA DECANATULUI.
  • SE TRIMITE DOVADA PLĂȚII LA ADRESA DE E-MAIL bioge@ubbcluj.ro

Pentru plata la Decanatul Facultății de Biologie și Geologie:

  • SE COMPLETEAZĂ FORMULARUL DE REEXAMINARE
  • SE ACHITĂ TAXA DE REEXAMINARE ÎN INTERVALUL ORAR 9-12

Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective.

NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele restante din sesiunea respectivă.