Șef de lucrări poziția 24 din statul de funcții, Departamentul de Geologie

Data și locul susținerii probei orale (în limba maghiară): 8. 07. 2024, ora 9.00, str. M. Kogălniceanu nr. 1, Cluj Napoca, Amfiteatrul de Mineralogie „Eugen Stoicovici”


Tematica probei orale:
Depozite cu nummuliți din Bazinul Transilvaniei: biostratigrafie și medii depoziționale
(Az Erdélyi-medence nummulitesszes képződményei: biosztratigráfia és üledékképződési környezet)

Bibliografie:
Beavington-Penney, S. J., Racey, A., 2004. Ecology of extant nummulitids and other larger benthic foraminifera: applications in palaeoenvironmental analysis, Earth-Science Reviews 67(3–4): 219-265.
Bombiță, G., 1963. Contribuții la corelarea Eocenului epicontinental din R.P. România, 115 pp., Editura Academiei Republicii Populare Române, București.
Papazzoni, C. A., Sirotti, A., 1995. Nummulite biostratigraphy at the Middle-Upper Eocene boundary in the northern Mediterranean area. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 101(1): 63-80.
Popescu, B., Bombiță, G., Rusu, A., Iva, M., Olteanu, R., Popescu, D., Tăutu, E., 1987. The Eocene of the Cluj-Huedin area. Dări de seamă al Institutului de Geologie-Geofizică 64, 295–357.