ROSE 2023 școală de vară elevi X, XI

Anunțăm pe această cale că Școala de vară din acest an nu v-a avea loc, motivele sunt strict obiective. Mulțumim de întelegere!

Facultatea de Biologie şi Geologie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj Napoca este
beneficiarul sub-proiectului intitulat “Viitorul Planetei Pămȃt – VIPP 2”, din cadrul proiectului
Romanian Secondary Education –ROSE, finanţat de BIRD şi care se desfăşoară pe parcursul
anilor academici 2021, 2022 și 2023.
Astfel, ȋn anul 2023, Facultatea de Biologie şi Geologie organizează un program de vară de
tip punte (şcoală de vară) în regim față în față cu activităţi de cursuri, ateliere de lucru și
activități recreative pe domeniul biologiei şi geologiei pentru elevii din ȋnvaţămȃtul secundar
(clasa a X-a şi a XI-a), care doresc să se orienteze ȋn carieră pe aceste domenii. Activităţile sunt
organizate pentru două grupe de elevi (25 de elevi/grupă), una cu limbă de predare romȃnă şi una
cu limbă de predare maghiară, şi au o durată de două săptămȃni (ȋn anul 2023, perioada 10
iulie-23 iulie).
In consecinţă, vă rugăm să ne acordaţi sprijin pentru:

 • diseminarea ȋn liceul d-voastră a informaţiilor legate de şcoala de vară de la Facultatea de
  Biologie şi Geologie;
 • distribuirea formularelor de ȋnscriere către elevii claselor a X-a şi a XI-a, interesaţi să
  participe la şcoala de vară.
  Grupul ţintă trebuie să fie constituit cu prioritate din elevii aflați în situație de risc, definită
  astfel: (i) provin din familii cu venituri mici; (ii) sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv
  romi); (iii) trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate; (iv) au unul
  sau ambii părinți care lucrează în străinătate; sau (v) au cerințe educaționale speciale.
  Elevii din grupul ţintă trebuie să aparţină unor licee eligibile pentru programul ROSE (vezi
  Anexa 8 din Ghidul aplicantului pentru programul ROSE).
  Menționăm că fiecare elev participant în grupul țintă va beneficia de transport, cazare și
  masa gratuită.
  Inscrierea elevilor ȋn grupul ţintă se face prin completarea Formularului de ȋnscriere
  (fişier ataşat) care trebuie să fie completat, scanat/fotocopiat şi trimis, împreună cu copie după
  CI a elevului și celelalte documete necesare (copie scanată după documente care să ateste
  categoria și situația elevului înscris) prin e-mail, pȃnă ȋn data 22.06.2022 la următoarea adresă
  de: – rahela.carpa@ubbcluj.ro – pentru grupa de limba romȃnă.
  Pentru orice informatii suplimentare va rugăm să ne contactaţi la:
 • e-mail: rahela.carpa@ubbcluj.ro
 • mobil: 0721 89 35 75
 • tel. fix: 0264 405 300 int 5201
  Cu multumiri,
  Director proiect, Șef lucr. dr. Erika KIS