Rezultate finale burse semestrul II (2022-2023)

Repartizarea burselor este afișată în aplicația Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro. Fiecare student are acces în aplicație pe baza numelui de utilizator și a parolei personale.

(Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat)

Studentii care NU au mai beneficiat niciodata de bursă sau din motive justificate doresc schimbarea contului IBAN cu care figurează în baza de date sunt rugaţi să trimită documentul bancar la adresa social@ubbcluj.ro scanat/pozat de unde să reiasa că sunt titularii contului.

Pe documentul bancar vă rugăm să menţionaţi facultatea la care se studiază, tipul bursei (performanță, merit, socială), în ce an de studiu sunt, să verifice să fie trecut şi CNP-ul şi să menţioneze dacă şi-au schimbat numele (unde e cazul).