Raportare finală burse activitate științifică

In vederea finalizarii burselor speciale pentru activitatea stiintifica acordate in anul universitar 2020-2021, va rugam sa aveti in vedere metodologia stabilita prin Hotararea Senatului si prevederile cuprinse in contractul pentru atribuirea burselor speciale pentru activitatea stiintifica.


1. Fiecare bursier va depune raportul final doar in format electronic, in Aplicatia pentru depunerea dosarelor de burse (https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro

Platforma pentru încărcarea documentelor pentru burse | Universitatea Babeş-BolyaiPentru bursele de merit și de performanță cererile se încarcă în format PDF. Pentru bursele sociale și bursele speciale dosarele necesare înscrierii se arhivează într-o arhivă .zip de dimensiune maxima 100Mb.burse.inscrieri.ubbcluj.ro

), printr-o modalitate similara cu cea de la depunerea aplicatiei, in intervalul 1231.07.2021 (an terminal), respectiv 01-30.09.2021 (an intermediar).

Dosarul de finalizare va contine :

  • raportul stiintific final (format liber) semnat de catre bursier si de catre coordonatorul stiintific, la care vor fi anexate toate materialele in extenso care reprezinta valorificarea rezultatelor stiintifice obtinute (lucrari publicate sau transmise spre publicare cu includerea confirmarii editoriale de primire/accept de publicare, prezentari la conferinte/comunicate, programul conferintelor in care sa fie evidentiat numele bursierului, diploma de participare etc.) si din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor contractuale; 
  • – Decanatele facultatilor, prin intermediul contului de administrator al aplicatiei au optiunile de vizualizare si descarcare a rapoartelor bursierilor, de validare a acestora (in cazul in care nu sunt necesare completari), precum  si de solicitare de clarificari/completari care sa fie incarcate ulterior de catre studenti. 
  • – Validarea/invalidarea (cu solicitare de completari/clarificari) se poate face de catre Decanate in intervalul 2 august – 15 octombrie 2021