Proiect TIC4UBB – Laptopuri pentru studenții beneficiari de burse sociale

Universitatea Babeș-Bolyai a semnat un contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate, pentru implementarea unui proiect cu titlul „TIC4UBB”, ID 144800.

Prin intermediul proiectului s-au achiziționat 2000 de laptopuri cu conexiune la internet inclusă pentru o perioadă limitată de timp (pe toată Universitatea).

Aceste laptopuri vor fi distribuite studenților care se vor înscrie în „grupul țintă”.Pentru a se înscrie în grupul țintă al proiectului și pentru a intra în posesia unui laptop cu conexiune la internet, studenții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

  1. să fie studenți înmatriculați la una dintre facultățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai, la învățământ cu frecvență, nivel licență sau master;
  2. să fie beneficiari de bursă de ajutor social și/sau de bursă de ajutor social ocazional.

(pentru mai multe informații privind eligibilitatea candidaților, vă rugăm să consultați metodologia de selecție a grupului țintă din ultima parte a anunțului)

Studenții Facultății de Biologie și Geologie interesați să intre în posesia unui astfel de laptop, vor trebui să completeze și să semneze o Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului, respectiv un Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (atașate prezentului anunț), iar apoi să le transmită la adresa de mail bioge@ubbcluj.ro cel târziu în data de 16 decembrie 2022, ora 12:00, utilizând contul propriu de e-mail instituțional (din domeniul @stud.ubbcluj.ro)

Laptopurile se dau în folosință pe perioada în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile de eligibilitate menționate mai sus, respectând o procedură de atribuire stabilită la nivel de universitate.

Dacă numărul solicitanților eligibili va fi mai mare decât numărul laptop-urilor, va exista un proces de selecție conform metodologiilor anexate.

Studenții eligibili, selectați pentru primirea echipamentului de tip laptop, vor semna un contract de comodat (conform Procedurii anexate, „Procedura de atribuire a echipamentelor de tip laptop, capitolul „Predarea-primirea echipamentelor de tip laptop”).

Echipamentele de tip laptop se dau în folosință pe perioada în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile de eligibilitate menționate mai sus.