2021_Rezultate premiere – seiunea 2 

Anunt premiere – sesiune nouă FBG

Perioada de înscriere: 14-15, 18-19 octombrie ora 16

Înscriere

Toți cei care au obținut premiu sunt rugați să trimită un document bancar cu numărul contului (extras de cont) la adresa de email francesca.sabau@ubbcluj.ro

 

În atenția studenților care au finalizat stagiile dre practică în lunie iulie-august 2021, în cadrul proiectului POCU „Practică pentru o dezvoltare durabilă” (POCU 130631)

 

Anunț înscriere în COMPETIȚIA PROFESIONALĂ în vederea acordării de premii

 

Dragi studenți,

Cei care ați participat și finalizat stagiile de practică în perioada iulie-august 2021 aveți oportunitatea de a vă înscrie în competiția professională (CONCURS) în cadrul căreia puteți câștiga premii în valoare de 2500 lei (impozabili) /premiu. Avem 33 de premii de oferit.

Astfel, pe lângă diploma de finalizare a stagiului de practică în proiect aveți ocazia de a pune în CV și un premiu.

Calendarul competiției pentru studenții de la Facultatea de Biologie și Geologie:

1-5 octombrie în intervalul orar 8-16

7-8 octombrie susținerea prezentărilor ( în sala Emil Pop, ora 16-20 în 7 octombrie, ora 9-13 în 8 octombrie)

8 octombrie afișarea rezultatelor ora 18.00

11-12 octombrie iunie până la ora 18.00 depunerea contestațiilor

13 octombrie rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale.

 

Comisia de evaluare

Membru 1: Expert de practică Conf. habil. dr. Zoltán László

Membru 2: Expert de practică Conf. dr. Dorina Podar

Membru 3: Expert de practică Șef lucr. dr. Lóránd Silye

Membru 4: Responsabil de practică Șef lucr. dr. Vlad Toma

Membru 5: Expert grup țintă: Adriana Cervinschi

 

Modalitatea de înscriere a studenților la competiția profesională

Înscrierea se face la secretariatul facultății la Francesca Sabău  prin trimiterea pe email a documentelor la adresa  prin completarea formularului și încărcarea documentelor prin CLICK AICI 

 1. Fișă de înscriere disponibilă: Anexa 1_Inscriere concurs forma word sau Anexa 1_Inscriere concurs format pdf
 2. Rezumatul proiectului de practică în limba română (opțional și în limba maghiară/engleză) maxim 150 cuvinte. Rezumatul proiectului de practică va conține atât titlul proiectului, numele și prenumele studentului, cât și numele și prenumele coordonatorilor.
 3. Proiectul de practică în formă completă/finală (minim 5 pagini)

 

Proiectul de practică

Proiectul de practică depus pentru competiția profesională are tematica stabilită împreună cu responsabilul și tutorele de practică, în funcție de locația unde studentul a efectuat stagiul de practică. Acesta va fi elaborat în limba română, trebuie sa aibă minim 5 pagini și să conţină, următoarele capitole:

1. Introducere în tematica proiectului

 1. Motivarea alegerii subiectului respectiv
 2. Legătura subiectului cu specializarea urmată de către student
 3. Prezentarea generală a subiectului
 4. Importanța/relevanța subiectului
 5. Prezentare generală a partenerului la care studentul a desfășurat stagiul de practică

2. Descrierea activității desfășurate pe durata stagiului de practică cu prezentarea în detaliu a unei activități în care studentul a avut cea mai mare implicare în funcție de specificul fiecărui stagiu de practică și specializări (spre exemplu: metode, metodologie, procedură de lucru, tehnologie, aparat/echipament).

 1. Concluzii și perspective.
 2. Referințe bibliografice.

 

Susținerea/prezentarea proiectelor de practică de către studenți va avea loc pe baa unei programări realizate după finalizarea perioadei de îscriere în în sala Emil Pop (Kogălniceanu):

7 octombrie ora 16.00 – 20.00

8 octombrie ora 9-13 în limba română sau în limba engleză.

Durata prezentării8 min, urmată de o sesiune de întrebări, cu durata de circa 2-3 minute.

 

Criterii de evaluare în vederea acordării de premii

a. proiectul de practică:

i. conținutul proiectului de practică: cu o pondere de 30% din nota finală

ii. prezentarea proiectului de practică în cadrul conferinței organizate în cadrul prezentului proiect: cu o pondere de 40% din nota finală

b. nota obținută de student la finalul stagiului de practică: cu o pondere de 30 % din nota finală (pe baza raportului de evaluare a studentului elaborat de către responsabilul de practică)

c. criteriu de departajare: nota acordată conținutului proiectului de practică.

 

Vă dorim succes!

REZULTATE COMPETIȚIE PROFESIONALĂ 22 IUNIE 

 

Anunț înscriere în COMPETIȚIA PROFESIONALĂ în vederea acordării de premii (postat și pe TEAMS)

 

Dragi studenți, 

Cei care ați participat și finalizat stagiile de practică în perioada aprilie-mai 2021 aveți oportunitatea de a vă înscrie în competiția professională (CONCURS) în cadrul căreia puteți câștiga premii în valoare de 2500 lei (impozabili) /premiu.  

Astfel, pe lângă diploma de finalizare a stagiului de practică în proiect aveți ocazia de a pune în CV și un premiu. 

Calendarul competiției pentru studenții de la Facultatea de Biologie și Geologie pt studenții care au finalizat stagiile de practică în perioada aprilie-mai. 

17-18 iunie în intervalul orar 8-16 

22 iunie ora 14.00 susținerea prezentărilor 

22 iunie afișarea rezultatelor ora 18.00 

22-24 iunie până la ora 18.00 depunerea contestațiilor 

25 iunie rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale. 

 

Comisia de evaluare  

Membru 1: Expert de practică Conf. dr. Zoltán László 

Membru 2: Responsabil de practică Conf. dr. habil. Anca Butiuc  

Membru 3: Expert grup țintă: Adriana Cervinschi 

Membru 4: Expert de practică Conf. dr. Dorina Podar 

Membru 5: Expert de practică Șef. lucr. dr. Lóránd Silye 

 

Modalitatea de înscriere a studenților la competiția profesională 

Înscrierea se face la secretariatul facultății la Francesca Sabău (francesca.sabau@ubbcluj.ro) 

 1. Fișă de înscriere (Teams_Files_Premiere_Fișă înscriere)  sau de descărcat de AICI
 2. Rezumatul proiectului de practică în limba română (opțional și în limba maghiară/engleză) maxim 150 cuvinte. Rezumatul proiectului de practică va conține atât titlul proiectului, numele și prenumele studentului, cât și numele și prenumele coordonatorilor.  
 3. Proiectul de practică în formă completă/finală (minim 5 pagini)  

 

Proiectul de practică                                           

Proiectul de practică depus pentru competiția profesională are tematica stabilită împreună cu responsabilul și tutorele de practică, în funcție de locația unde studentul a efectuat stagiul de practică. Acesta va fi elaborat în limba română, trebuie sa aibă minim 5 pagini și să conţină, următoarele capitole:  

1. Introducere în tematica proiectului  

 1. Motivarea alegerii subiectului respectiv  
 2. Legătura subiectului cu specializarea urmată de către student  
 3. Prezentarea generală a subiectului  
 4. Importanța/relevanța subiectului  
 5. Prezentare generală a partenerului la care studentul a desfășurat stagiul de practică  

2. Descrierea activității desfășurate pe durata stagiului de practică cu prezentarea în detaliu a unei activități în care studentul a avut cea mai mare implicare în funcție de specificul fiecărui stagiu de practică și specializări (spre exemplu: metode, metodologie, procedură de lucru, tehnologie, aparat/echipament).  

3. Concluzii și perspective.  
4. Referințe bibliografice.  

 

Susținerea/prezentarea proiectelor de practică de către studenți va avea loc în 22 iunie ora 14.00 (on-line) în limba română sau în limba engleză.  

 

Durata prezentării – 10 min, urmată de o sesiune de întrebări, cu durata de circa 5 minute.  

 

Criterii de evaluare în vederea acordării de premii  

a. proiectul de practică:  

i. conținutul proiectului de practică: cu o pondere de 30% din nota finală  

ii. prezentarea proiectului de practică în cadrul conferinței organizate în cadrul prezentului proiect: cu o pondere de 40% din nota finală  

b. nota obținută de student la finalul stagiului de practică: cu o pondere de 30 % din nota finală (pe baza raportului de evaluare a studentului elaborat de către responsabilul de practică)  

c. criteriu de departajare: nota acordată conținutului proiectului de practică.  

 

Vă dorim succes! 

Rezultate Înscriși Proiect Etapa 2 05-12.02.2021

MASTER

Pentru consultarea listelor vă rugăm să folosiți numărul matricol din carnetul de student;

Pentru contestații vă rugăm să trimiteți email la adresa francesca.sabau@ubbcluj.ro.

După contestații urmează să fie anunțate noile informații în legătură cu documentația pentru cei admiși.

Etapa 2 De Înscrieri

Având în vedere neocuparea numărului total de locuri disponibile la masterat s-a decis lansarea celei de a doua etape de înscriere, dedicată doar celor de la nivel masterat din cadrul Facultății de Biologie și Geologie, astfel toți care nu au reușit să se înscrie în prima etapă mai au acum o șansă.

Specializările care se pot înscrie precum și documentele necesare( împreună cu pașii de urmat) pentru înscriere pot fi consultate în anunțul inițial despre proiect (vezi mai jos)

Formularul de înscriere prin care e nevoie să încărcați documentele îl puteți accesa de AICI.

Nr.crt. Perioada Acțiuni întreprinse
1. 05-12.02.2021 ora 14 Depunerea documentelor de înscriere de către studenți
2. 12 -15.02.2021 Evaluarea dosarelor depuse de studenți de catre Expertii de practica de la fiecare facultate
3. 15.02.2021 ora 14 Liste finale (vor fi postate pe site-ul proiectului cu numar matricol)

Studenții vor fi informatii prin mijloacele de comunicare agreate

4. 15.02.2021 ora 14-

17.02.2021 ora 14

Depunere contestatii (in 48 ore)
5. 17.02.2021 ora 14-19.02.2021 ora 14 Solutionare contestatii (in 48 ore)
6. 19.02.2021 ora 15 Liste finale după contestații
Rezultate Înscriși Proiect Etapa 1 18-22.01.2021

Pentru consultarea listelor vă rugăm să folosiți numărul matricol din carnetul de student;

Rezultat „Rezervă”: în cazul în care se eliberează locuri sau se suplimentează cele existente;

Rezultat „Respins”: în urma departajării nu s-a încadrat punctajul sau din cauză că au mai făcut parte dintr-un proiect POCU de practică, au fost neeligibili în această situație;

Pentru contestații vă rugăm să trimiteți email la adresa francesca.sabau@ubbcluj.ro până în data de 2.02.2021 ora 14.

După contestații urmează să fie anunțate noile informații în legătură cu documentația pentru cei admiși.

Toți studenții declarați admiși sunt rugați să completeze ANEXA 5 și ANEXA 6 conform instrucțiunilor și semnate în original, termenul de depunere a acestora este până la data de 15 februarie 2021 la Secretariatul Facultății de Biologie și Geologie.

În ceea ce privește completarea și listarea celor două anexe sunt următoarele opțiuni:

 • se completează electronic, pentru printarea lor puteți să le trimiteți la adresa francesca.sabau@ubbcluj.ro , și veniți să le semnați la Secretariat;
 • le listați, completați, predați  (vă rogăm pe cât posibil să fie imprimate doar pe față)
 • puteți veni la Secretariat pentru completarea și semnarea lor.
DESPRE PROIECTUL DE PRACTICĂ POCU

Dorești să fii cu un pas mai aproape de angajare și mai pregătit pentru piața muncii?

Înscrie-te în programul de practică „Practică pentru o dezvoltare durabilă” (POCU 130631) și ai oportunitatea de a realiza stagiile de practică obligatorii din planul de învățământ la un potențial viitor loc de muncă în țară sau chiar în străinătate. Vei putea lucra direct cu potențialii tăi angajatori, vei identifica competențele necesare pentru diverse joburi și în plus, poți beneficia de o multitudine de traininguri de dezvoltare profesională și poți câștiga o serie de premii

 

PAS1: Descărcă ANEXA 1 -click  dreapta aici + save link as… 

PAS2: Completează Anexai 1, pregătește CV-ul și scanează/ fotografiază buletinul

PAS3: Încărcarea documentelor în format word/pdf accesând link-ul următor (este nevoie de logarea cu adresa de UBB în platforma Office pentru posibilitatea completării și încărcării documentelor) CLICK AICI  pentru accesarea formularului

PAS4: Verificarea listelor conform calendarului

Pentru cei admiși, PAS 5: Procedura de trimitere a Anexei 5 și 6 de către studenții se va comunica în momentul afișării listelor cu cei admiși.

Completarea formularelor (se acceptă semnătura în format jpeg/png inclusă în formulare pe locul destinat acesteia, urmând ca ulterior să fie semnate și în original de către cei admiși și depuse la Secretariatul Facultății până la un termen comunicat)

!!! Documentele de înscriere se completează în limba română indiferent de limba de studiu.