PLATA EXAMENELOR DE RESTANTE sesiunea MAI-IUNIE 2022 nivel licență și master

! Studenții in regim cu  taxa se pot prezenta la examene doar dupa plata integrală a taxelor de școlarizare.

! Se pot achita doar examenele restante aferente semestrelor pare (semestrul II, IV, VI- STUDENTII specializarilor de 4 ani)

PERIOADA DE ACHITARE ESTE: 05.05.2022-18.05.2022.

Taxele se pot ACHITA online pe platforma AcademicInfo sau la Decanatul Facultății de Biologie și Geologie, astfel:

Pentru plata online pe AcademicInfo:

  1. SE COMPLETEAZA FORMULARUL DE REEXAMINARE (SE DESCARCA DE AICI)
  2. SE TRIMITE FORMULARUL COMPLETAT LA ADRESA DE E-MAIL bioge@ubbcluj.ro (pentru fiecare disciplina restanta se completează formular)
  3. EXAMENUL RESTANT SE POATE ACHITA ON-LINE  IN CONTUL PERSONAL DE ACADEMIC AL FIECARUI STUDENT SAU AUDIENT, DOAR DUPA PRIMIREA E-MAILULUI DE CONFIRMARE DIN PARTEA DECANATULUI.
  4. SE TRIMITE DOVADA PLĂȚII LA ADRESA DE E-MAIL bioge@ubbcluj.ro

Pentru plata la Decanatul Facultății de Biologie și Geologie:

  1. SE COMPLETEAZĂ FORMULARUL DE REEXAMINARE
  2. SE ACHITA TAXA DE REEXAMINARE IN INTERVALUL ORAR 9-12

Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective.

NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele restante din sesiunea respectivă.