Modificări taxe 2023/2024

În atenția studenților în regim cu taxă: pentru anul universitar 2023-2024 cuantumul taxelor a fost modificat conform Hotărârii Senatului nr 32/20.03.2023. În regulamentul de mai jos se răgăsesc cuantumurile taxelor de care intră în vigoare o dată cu noul an universitar.

Conform contractului de studii universitare semnat de fiecare student în parte, modificările de taxe se aplică și studenților înmatriculați deja conform articolului 5, punctul 5.4., subpunctul f).