Programul de master este acreditat ARACIS, respectă tematica European Syllabus (https://www.obbcssr.ro/wp-content/uploads/2021/02/Programe-de-master-pt.-bbc-cf.-HG-641_2019.pdf) şi este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale în domeniul biologiei aplicate în domeniul biomedical.

Programul de masterat oferă absolvenților următoarele competențe (extrase din Suplimentul de diplomă):

Competențe generale

· Capacitatea de a efectua analize medicale şi a valida rezultatele în toate disciplinele laboratorului medical

· Capacitatea de a realiza şi îmbunătăţi sistemele de asigurarea calităţii în laboratoarele de analize medicale

Competenţe de specialitate

· Utilizarea echipamentelor de laborator, a tehnicilor moderne de biologie moleculară şi a instrumentelor bioinformatice în cercetarea fundamentală şi aplicată precum şi în procesul educaţional;

· Capacitatea de a întocmi documentaţia necesară sistemului de management al calităţii conform standardelor de acreditare; dezvoltarea unor competenţe interpersonale – abilitatea de a lucra în echipe; dezvoltarea unor competenţe sistemice, în special abilitatea de a lucra independent, de a elabora proiecte, de a le dezvolta şi de a obţine rezultate de bună calitate; dezvoltarea abilităţii de analiză şi sinteză bazată pe utilizarea unor metode ştiinţifice riguroase.

Admiterea se face pe baza mediei de licență (100%), iar criteriul de departajare este media anilor de studiu.

Persoană de contact: Lector Dr. Camelia Dobre (camelia.lang@ubbcluj.ro).