Întâlnire ofertă educațională Școala Doctorală Biologie Integrativă

În atenția studenților din ultimul an de masterat,

Școala Doctorală Biologie Integrativă organizeaza vineri, 20 mai 2022, ora 12, în Amfiteatrul de Zoologie (str. Clinicilor nr. 5-7) o întâlnire cu cadrele didactice conducătoare de doctorat. Se va prezenta oferta educațională a Școlii Doctorale Biologie Integrativă și domeniile de interes ale conducatorilor de doctorat.

Întâlnirea se organizeaza în format hibrid, iar cei care nu pot participa fizic sunt rugați să acceseze linkul de mai jos pentru a urmări evenimentul online:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8c067a1f7bc045a9902fb4dcf08290ff%40thread.tacv2/1652800402462?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%2226fb536f-9fdb-4d3b-8b26-6f6666f50da7%22%7d