Facultatea de Biologie şi Geologie, prin cele patru departamente, două şcoli doctorale şi prin colectivele de cercetare, promovează învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele societăţii bazate pe formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul de valori. Facultatea de Biologie şi Geologie continuă tradiţia unei unităţi de învăţământ şi cercetare recunoscută atât la nivel naţional, în mediul academic românesc, cât şi la nivel internaţional.
Planul Strategic al Facultăţii de Biologie şi Geologie defineşte perspectivele de dezvoltare ale instituţiei, ţinând cont de dinamica schimbărilor societăţii.
proiect-facultate