CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:  • media anilor de studiu, • nota la interviu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU:
1. Discuţie axată pe aspecte generale referitoare la:  Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul lucrării de disertaţieBaremCriteriul 1. Pregatire profesionala (4 p)

a) Experienta anterioara in domeniul programului de master (studii nivel licenta sau alte programe de master din domeniu) (2 p)

b) Performante profesionale/academice: implicare in programe de cercetare, in activitati curriculare și extracurriculare in domeniul programului de master demonstrabile si recunoscute prin premii, diplome, publicatii, manifestari stiintifice si alte realizari concrete (2 p)

Criteriul 2. Motivatie (4 p)

a) Motivatia de a urma programul de master (3 p)

b) Cunoasterea continutului programului de master si asteptarile candidatului de la acest program (1 p)

Criteriul 3. Abilitati de comunicare (1 p)

1 punct din oficiu

Cinci intrebari-tip (model)

1a. ”Descrieti pregatirea anterioara” sau “Unde ati urmat studiile la nivel licenta/ sau alt program de master?

1b. ”In ce activitati academice, de cercetare sau extracurriculare v-ati implicat pe parcursul studiilor anterioare?”

2a. ”Care este motivatia pentru inscrierea la programul de master?” sau “Cum considerati ca absolvirea acestui program va poate sprijini in dezvoltarea profesionala?”2b. ”Ce discipline din cuprinsul planului de invatamant considerati ca pot contribui la largirea competentelor dorite de dumneavoastra?” sau “Ce asteptari aveti de la acest program?