Programul de masterat (2 ani) ECOLOGIE SISTEMICĂ ȘI CONSERVARE din domeniul BIOLOGIE este acreditat ARACIS şi formează specialişti în domeniile ecologiei și a disciplinelor conexe.

După terminarea programului de studiu, absolvenții se pot angaja ca ecologi-biologi, cadre didactice, cercetători, inspectori şi consilieri pe probleme de mediu, muzeografi, rangers sau custode arii protejate

Locurile de muncă sau funcţiile ocupate de absolvenții programului de studii sunt: în instituţii publice: şcoli, instituţii de învăţămînt superior, grădini botanice, instituţii de cercetare, agenţii de mediu, Garda de Mediu, Administraţia Naţională Apele Române, Compania de Ape, primării, consilii judeţene, administraţiile ariilor protejate, centre de protecţia plantelor, agenţii guvernamentale şi ministere, ONG-uri ; dar și în firme şi companii private

Competențele generale ale absolvenților includ:

 • Cunoaşterea structurii şi funcţiilor ecosistemelor terestre şi acvatice în conformitate cu principiile ecologiei sistemice
 • Cunoaşterea rolului biodiversităţii în funcţionarea ecosistemelor în scopul protecţiei, conservării şi utilizării resurselor naturale în interiorul capacităţii de suport a mediului
 • Cunoştinte teoretice de bază referitoare la evaluarea impactului, redresarea ecologică şi managementul ecosistemelor naturale şi antropizate
 • Dezvoltarea unei atitudini civice de respect faţă de păstrarea nealterată a patrimoniului natural de valori a ţării

Competenţele profesionale urmăresc realizarea unor pregătiri complexe care să răspundă dinamicii economiei de piaţă prin capacitatea absolvenţilor de a se implica în:

 • Studii de biodiversitate, cunoaşterea acesteia în scopul protecţiei, conservării şi valorificării în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile;
 • Conservarea ariilor protejate
 • Evaluarea stării mediului pe baza bioindicatorilor
 • Evaluarea impactului antropic şi redresarea ecologică a ecosistemelor
 • Aspecte etice în problemele de mediu
 • Documentaţii de mediu
 • Aspecte privind legislaţia internă şi internaţională de mediu

Coordonator: șef lucr. dr. Karina Battes (karina.battes@ubbcluj.ro)

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:  • media anilor de studiu, • nota la interviu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU:
1. Discuţie axată pe aspecte generale referitoare la:  Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul lucrării de disertaţieBaremCriteriul 1. Pregatire profesionala (4 p)

a) Experienta anterioara in domeniul programului de master (studii nivel licenta sau alte programe de master din domeniu) (2 p)

b) Performante profesionale/academice: implicare in programe de cercetare, in activitati curriculare și extracurriculare in domeniul programului de master demonstrabile si recunoscute prin premii, diplome, publicatii, manifestari stiintifice si alte realizari concrete (2 p)

Criteriul 2. Motivatie (4 p)

a) Motivatia de a urma programul de master (3 p)

b) Cunoasterea continutului programului de master si asteptarile candidatului de la acest program (1 p)

Criteriul 3. Abilitati de comunicare (1 p)

1 punct din oficiu

Cinci intrebari-tip (model)

1a. ”Descrieti pregatirea anterioara” sau “Unde ati urmat studiile la nivel licenta/ sau alt program de master?

1b. ”In ce activitati academice, de cercetare sau extracurriculare v-ati implicat pe parcursul studiilor anterioare?”

2a. ”Care este motivatia pentru inscrierea la programul de master?” sau “Cum considerati ca absolvirea acestui program va poate sprijini in dezvoltarea profesionala?”2b. ”Ce discipline din cuprinsul planului de invatamant considerati ca pot contribui la largirea competentelor dorite de dumneavoastra?” sau “Ce asteptari aveti de la acest program?

RESPONSABIL SPECIALIZARE: Lector Dr. Karina Battes