Diplome absolvenți septembrie 2022

Diplomele absolvenților care au susținut examenul de licență și desertație în sesiunea septembrie 2022 se pot ridica de la Serviciul Acte de studii al Universității Babeș-Bolyai.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați pagina de mai jos:

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii