Desfășurarea activităților în semestrul al doilea (2021-2022) dupa ridicarea stării de alerta

HOTARÂRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE UBB

Având în vedere adresa nr. 71/DGIU/08.03.2022 a Ministerului Educației privind reluarea activităților didactice cu prezență fizică și abrogarea Ordinului Ministrului Educației și Ministrului Sănătății nr. 5.338/2.015/2021 pentru organizarea activității didactice în condiții de siguranță epidemiologică, Consiliul de Administrație al Universității Babeș-Bolyai hotărăște reorganizarea activității academice, începând cu data de 28 martie 2022, astfel:

  • activitățile academice curriculare care presupun prezența fizică și participare obligatorie (seminare și laboratoare) se vor desfășura doar față în față;
  • activitățile academice curriculare care presupun prezența fizică, dar la care participarea nu este obligatorie (cursuri) se vor desfășura față în față sau față în față și online, acolo unde există interes și posibilități ale unității academice;
  • pentru procesul didactic la forma de învățământ ID, activitățile de tutorat și cele aplicative asistate se pot organiza față în față în campusul universitar și/sau online; iar la forma de învățământ IFR, activitățile de seminar, aplicative (laborator, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate) se pot organiza față în față în campusurile universitar și/sau online;
  • celelalte activități academice se pot desfășura în orice format – față în față, online, hibrid, iar examenele din sesiune și cele de finalizare de studii se vor desfășura doar față în față.

Până în data de 28 martie 2022, activitățile academice se vor desfășura la fel ca până în acest moment, astfel încât trecerea la activitatea față în față să se realizeze după o perioadă de tranziție necesară și firească. Activitățile academice desfășurate în perioada de tranziție se vor recupera dacă reglementările legislative impun acest lucru.

Conducerea Universității Babeș-Bolyai și comunitatea studențească va desfășura în continuare demersuri către autoritățile naționale pentru a permite derularea activității academice așa cum acestea au început în anul universitar 2021/2022. Întrucât considerăm ca fiind absolut necesară și rațională existența unei treceri treptate de la învățământul online, la cel hibrid, la desfășurarea examenelor din sesiune și cele de finalizare de studii în format fizic și mai apoi la învățământul față în față începând cu anul universitar următor.