Concurs post Conferentiar poz. 10 Deoartamemntul de Geologie

Data și ora susținerii prelegerii/ probei orale : 30.06.2023 ora 11.00

Locul susținerii prelegerii/ probei orale: Departamentul de Geologie, str. M. Kogălniceanu nr. 1, Cluj Napoca, Amfiteatrul de Mineralogie Eugen Stoicovici;

Tematica: Unităţi biostratigrafice cu exemplificări din micropaleontologie (Candidatul va utiliza informaţii bibliografice relevante)