Competiție burse speciale pentru activitatea științifică 2022-2023

Se lansează competiția Burse speciale pentru activitatea științifică 2022-2023.

Aplicațiile se vor depune prin intermediul platformei electronice dedicată burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/

Documente necesare

  • Cererea pentru acordarea bursei speciale pentru activitate științifică
  • Descrierea proiectului de cercetare
  • Recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare incluzând în textul ei și o declarație de asumare a responsabilității îndrumării studentului, de către cadrul didactic, în cazul câștigării bursei
  • Lucrările publicate și comunicările științifice in extenso prezentate de către solicitant, în format electronic

Calendarul competiției

  • Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor: 3-20 octombrie 2022
  • Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți: 4 noiembrie 2022
  • Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific UBB: 7-8 noiembrie 2022
  • Anunțarea rezultatelor: 21 noiembrie 2022
  • Finalizarea semnării contractelor de finanțare: 25 noiembrie 2022

Informațiile legate de prezenta competiție pot fi găsite la adresa: https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2022-2023/ 

Documente

Hotărârea Senatului UBB nr. 48/11.04.2022 privind-modificarea-Regulamentului de acordare a burselor pentru studenti

HCA nr. 12147/19.09.2022 privind numărul de burse speciale pentru anul universitar 2022-2023

Hotărârea Senatului UBB nr. 8320/2020 privind Regulamenul de organizare și funcționare al Institutului de Studii Avansate în Știință și Tehnologie al UBB

Cerere pentru acordarea bursei speciale pentru activitatea științifică (ro)/Application form (en)

Procedura de aplicare la nivelul Facultății de Biologie și Geologie a Regulamentului privind acordarea burselor speciale pentru activitatea științifică