Bursele ROMGAZ

„ROMGAZ Scholarships”

În atenția studenților la zi din anii III sau IV de studii la specializarea Inginerie geologică  şi a celor care urmează un program de studii universitare de master, specializarea Geologie aplicată, care studiază în cadrul Universității Babeș – Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie și Geologie

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. continuă programul de burse „ROMGAZ Scholarships” derulat în colaborare cu Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj – Napoca.

În cadrul programului se vor acorda 2 (două) burse pe bază de concurs de dosare și interviu.

Pentru aceste burse, candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

  • Studenți/masteranzi de cetățenie română
  • Vârsta maximă: 26 de ani;
  • Sunt studenți integraliști care frecventează Universității Babeș – Bolyai Cluj-Napoca, la categoriile „buget” sau „cu taxă”, la zi, în anul III sau IV de studii la specializarea Inginerie geologică (media anului anterior de studiu minim 8.00)

sau

  • sunt absolvenți de învățământ superior de stat acreditat din România, specializarea Inginerie geologică sau alte specializări din domeniul petrol și gaze și urmează un program de studii universitare de master la specializarea Geologie aplicată în cadrul Facultății de Biologie și Geologie. Media generală a celor 4 ani de studii de licență minimum 8.00 și media anului anterior de studiu minim 8.00 (pentru masteranzii din anul II ).
  • Nu înregistrează venituri din alte surse (de ex.: contract de muncă sau contract de colaborare), cu excepția veniturilor din burse de excelență/de studii/de merit, burse sociale, pensii alimentare, pensii de urmaș, alocații sociale de stat.

Concursul de dosare se va desfășura în perioada 23 noiembrie 2023 – 18 ianuarie 2024

Toți cei interesați sunt invitați să consulte Regulamentul concursului care cuprinde toate informațiile necesare privind înscrierea în concurs, documentele necesar a fi înaintate comisiei de analiză a dosarelor și de selecție a candidaților (a se vedea şi anexele la Regulament), dar şi alte detalii referitoare la desfășurarea programului de burse. Regulamentul concursului are caracter public şi este disponibil pe site-ul https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/. Informații suplimentare se pot obține şi la adresa de e-mail burse@romgaz.ro.

Succes tuturor candidaților!