Burse studenți IFR – anul II

Se acordă o bursă pentru studenții de la Managementul calității în laboratoarele biomedicale

Dosarul trebuie să conțină documentele de mai jos și se depune (scanat) pe adresa de email bioge@ubbcluj.ro conform calendarului.

• Cerere tip pentru acordarea bursei (descarcă de aici Anexa nr. 3)
• Copie dupa actul de identitate (buletin, carte de identitate sau pașaport)
• Extras de cont deschis pe numele persoanei care solicită bursa, din care sa rezulte titularul și codul IBAN, în original cu semnatura bancii sau extras de cont obpnut prin internet banking.

Potențiali bursieri:

MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN LABORATOARELE BIOMEDICALE (1 loc), studenții cu următoarele numere matricole 348FR, 349FR, 351FR

Metodologia se poate consulta 

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/burse/2023-2024/Metodologie_acordare_burse_CFCID_2023-2024.pdf