Burse speciale pentru activitatea științifică – Competiția 2023-2024

Rezultatele evaluării,  pot fi contestate online la adresa bioge@ubbcluj.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișare. Contestațiile se pot referi numai la evaluarea dosarului de concurs propriu.


Vă aducem la cunostință lansarea competiției de burse speciale pentru activitatea științifică 2023-2024 la Universitatea Babeș-Bolyai. 

În acest sens, atașăm prezentului e-mail:
– Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență și masterat – Aprobat prin HS nr. 49/24.04.2023; Regulamentul privind acordarea burselor speciale pentru activitatea științifică se regăsește în Anexa 5 și Anexa 5.1.;  

– Modelul de cerere de acordare a bursei speciale pentru activitatea științifică, atât varianta în limba română, cât și cea în engleză, precum și anunțul în limba engleză.   

Aplicațiile se vor depune prin intermediul platformei electronice dedicate burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/   

Întrucât în formularul de depunere a aplicației nu mai este solicitată adeverință de la facultate, vă rugăm să includeți în procesul verbal și anul/ciclul de studii, precum și confirmarea privind eligibilitatea aplicanților, conform regulamentului de acordare a burselor. 

Calendarul competiției:   

– Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 5-20 octombrie 2023 (ora 16.00);   

– Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți: 8 noiembrie 2023;   

– Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific-UBB: 9-21 noiembrie 2023;  

– Afișarea rezultatelor: 22 noiembrie 2023;   

– Semnarea contractelor de finanțare: 28 noiembrie 2023.