Burse IFR pentru semestrul 1 (an univ 2022-2023)

Cererile se depun pana la data de 10 martie 2023. 

Dosarul va contine :

  • cererea tip pentru acordarea bursei
  • copie dupa actul de identitate
  • extras de cont deschis pe numele persoanei care solicita bursa, din care sa rezulte titularul si codul IBAN, in original cu semnatura bancii, sau extras de cont obtinut prin internet banking