BIOTEHNOLOGIE MOLECULARA – linia română,  – 4 semestre,  – învăţământ cu frecvenţă
Domeniul: Biologie

Programul de masterat (2 ani) este acreditat ARACIS şi formează specialişti în domeniile biotehnologiei moleculare, biologiei şi geneticii moleculare, biochimiei şi biologiei medicale. Absolvenţii acestui master pot urma profesia de cercetător în institute de cercetare în domeniile biotehnologiei, biologiei, farmaciei, medicinei, în alte institute de cercetare sau în companii cu profil industrial, de biolog în laboratoare de analize medicale sau laboratoare de control a calitatii, inginer biotehnolog. De asemenea, absolvenţii acestui master pot urma studii doctorale fiind astfel capabili să ocupe poziţii de top în domeniul academic sau în lumea ştiinţifică, precum şi în companii private sau de stat cu profil specific (statut profesional extras din Suplimentul de diplomă).

Programul de masterat oferă absolvenților următoarele competențe (extrase din Suplimentul de diplomă):

Competenţe generale

· Aplicarea principiilor biologiei moleculare, conceptelor și tehnicilor sale în domenii specifice ale ştiințelor biologice și biomedicale;

· Capacitatea de a explica și interpreta la nivel molecular diferitele tipuri de procese și mecanisme din domeniul ştiințelor naturii și ştiințelor biomedicale.

Competenţe transversale

· Utilizarea echipamentelor de laborator, a tehnicilor moderne de biologie moleculare și a instrumentelor bioinformatice în cercetarea fundamentală și aplicată precum și în procesul educațional;

· Dezvoltarea unor competențe sistemice, în special abilitatea de a lucra independent, de a elabora proiecte, de a le dezvolta și de a obține rezultate de bună calitate; dezvoltarea abilității de analiză și sinteză bazată pe utilizarea unor metode științifice riguroase;

· Competenţe pentru efectuarea analizelor de laborator medical și din laboratoare de control a calităţii.

Admiterea se face pe baza mediei de licență (50%) și nota la proba orală – interviu (discuţie axată pe aspecte generale referitoare la acizi nucleici: structură şi funcţii, motivația alegerii acestui program de masterat în contextul studiilor anterioare ale candidatului) (50%). Criteriul de departajare este media anilor de studiu.

Persoană de contact: Profesor Dr. Manuela Banciu (manuela.banciu@ubbcluj.ro).

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE: • media anilor de studiu, • nota la interviu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU :
1. Discuţie axată pe aspecte generale referitoare la: Acizi nucleici : structură şi funcţii

2.Tematică lucrare licență

Barem

Criteriul 1. Pregatire profesionala (5 p)

a) Experienta anterioara in domeniul programului de master (studii nivel licenta sau alte programe de master din domeniu) (2 p)

b) Performante profesionale/academice: implicare in programe de cercetare, in activitati extracurriculare in domeniul programului de master demonstrabile si recunoscute prin premii, diplome, publicatii, manifestari stiintifice si alte realizari concrete (1 p)

c) Raspunsuri corecte si complete la intrebari de specialitate din tematica de concurs (2 p)

Criteriul 2. Motivatie (3 p)

a) Motivatia de a urma programul de master (1 p)

b) Disponibilitatea de a participa efectiv la programul de master (activitati didactice/ de cercetare) (1 p)

c) Cunoasterea continutului programului de master si asteptarile candidatului de la acest program (1 p)

Criteriul 3. Abilitati de comunicare (1 p)Cinci intrebari-tip (model)

1. Descrieti pregatirea anterioara/ sau “Unde ati urmat studiile la nivel licenta/ sau alt program de master?

2. In ce activitati academicce, de cercetare sau extracurriculare v-ati implicat pe parcursul studiilor anterioare?

3. Intrebarea de specialitate (1)

4. Care este motivatia pentru inscrierea la programul de master? / Sau “Cum considerat ca absolvirea acestui program va poate sprijini in dezvoltarea profesionala?”

5. Ce discipline din cuprinsul planului de invatamant considerati ca pot contribui la largirea competentelor dorite de dumneavoastra?/ Sau “Ce asteptari aveti de la acest program?”

1 punct din oficiu

BIBLIOGRAFIE:

  • Petrescu, I., Biochimie (vol. II), Presa Univ. Clujeana , Cluj-Napoca, 1998 (sau Lehninger, A.L., Biochemistry, Worth Publ., New York, 1982, respectiv traducerea româneasca a ultimei editii).
  • Benga,Gh., Biologie celulară si moleculară, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985.
  • Mixich, F., Biologie celulară si moleculară, Editura Aius, Craiova, 1997.
  • Coman, N., Genetică, vol. I, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2003.

RESPONSABIL SPECIALIZARE: Lector Dr. Ioana Drăghici