BIOLOGIE MEDICALĂ – Domeniul : BIOLOGIE – linia română, 4 semestre, învăţământ cu frecvenţă

Programul de masterat este acreditat ARACIS, respectă tematica European Syllabus (https://www.obbcssr.ro/wp-content/uploads/2021/02/Programe-de-master-pt.-bbc-cf.-HG-641_2019.pdf) şi este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale în domeniul biologiei medicale în general și al analizelor de laborator.

Programul de masterat oferă absolvenților următoarele competențe (extrase din Suplimentul de diplomă):

Competenţe generale

· Aplicarea principiilor biologiei, conceptelor şi tehnicilor sale în domenii specifice ale stiinţelor biomedicale;

· Capacitatea de a explica şi interpreta la nivel celular şi molecular diferitele tipuri de procese şi mecanisme din domeniul stiinţelor biomedicale.

Competenţe de specialitate

· Utilizarea echipamentelor de laborator, a tehnicilor moderne şi a instrumentelor bioinformatice în domeniul analizelor medicale;

· Dezvoltarea unor competenţe interpersonale – abilitatea de a lucra în echipe;

· Dezvoltarea unor competenţe sistemice, în special abilitatea de a lucra independent, de a elabora proiecte, de a le dezvolta şi de a obţine rezultate de bună calitate;

· Dezvoltarea abilităţii de analiză şi sinteză bazată pe utilizarea unor metode ştiinţifice riguroase;

· Competențe pentru efectuarea analizelor de laborator medical și din laboratoare de control al calității;

Admiterea se face pe baza mediei de licență (50%) și a unui interviu pe baza unei tematici afișate pe site (50%).

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:  • media anilor de studiu, • nota la interviu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU :

Barem 

Criteriul 1. Pregatire profesionala (5 p)

a) Experienta anterioara in domeniul programului de master (studii nivel licenta sau alte programe de master din domeniu) (2 p)

b) Performante profesionale/academice: implicare in programe de cercetare, in activitati extracurriculare in domeniul programului de master demonstrabile si recunoscute prin premii, diplome, publicatii, manifestari stiintifice si alte realizari concrete (1 p)

c) Raspunsuri corecte si complete la intrebari de specialitate din tematica de concurs (2 p)

Criteriul2. Motivatie (3 p)

a) Motivatia de a urma programul de master (1 p)

b) Disponibilitatea de a participa efectiv la programul de master (activitati didactice/ de cercetare) (1 p)

c) Cunoasterea continutului programului de master si asteptarile candidatului de la acest program (1 p)

Criteriul3. Abilitati de comunicare (1 p)Cinci intrebari-tip (model)

1. Descrieti pregatirea anterioara/ sau “Unde ati urmat studiile la nivel licenta/ sau alt program de master?

2. In ce activitati academicce, de cercetare sau extracurriculare v-ati implicat pe parcursul studiilor anterioare?

3. Intrebarea de specialitate (1)

4. Care este motivatia pentru inscrierea la programul de master? / Sau “Cum considerat ca absolvirea acestui program va poate sprijini in dezvoltarea profesionala?”

5. Ce discipline din cuprinsul planului de invatamant considerati ca pot contribui la largirea competentelor dorite de dumneavoastra?/ Sau “Ce asteptari aveti de la acest program?”

1 punct din oficiu

RESPONSABIL SPECIALIZARE: Lector Dr. Daniel Cruceriu