Îmbinând disciplinele clasice de botanică sau zoologie cu modernele abordări moleculare, noua specializare BIOLOGIE AMBIENTALĂ își propune să pregătească specialiști în domeniul biologiei mediului, pe următoarele direcții: conservarea biodiversității, specii și habitate Natura 2000, microbiologie, ecologie moleculară, ecologie acvatică, management ecologic, ecologie culturală, evaluarea și monitorizarea calității mediului, ecologia peșterilor, faunistică, floră și vegetație, biologia comportamentului etc.

CE ADUCE ÎN PLUS SPECIALIZAREA BIOLOGIE AMBIENTALĂ?

  1. absolvenții sunt biologi – cu un spectru mai larg de posibilități de angajare, atât în specializări de protecția mediului cât și în cele de biologie clasică sau modernă
  2. oferim pregătire punctuală pentru domenii actuale deficitar acoperite în prezent în România: protecție și conservare, biodiversitate, ecologie culturală etc.
  3. oferim o pregătire centrată pe aspectele practice, prin excursii de studiu, practici de teren, participări la proiecte de cercetare, laboratoare și cursuri de excepție

CINE ESTE ELIGIBIL?

În primul rând absolvenții de licee teoretice sau profesionale, dar este binevenit orice pasionat de natură, protecție și conservare, posesor al diplomei de bacalaureat.

UNDE TE POȚI ANGAJA DUPĂ CE TERMINI:

  • expert biolog / ecologîn firme de consultanță asupra problemelor de mediu; în evaluarea impactului de mediu; în scrierea și managementul proiectelor de mediu; în întocmirea planurilor de management pentru ariile protejate; în firmele de construcții / infrastructură: autostrăzi, aducțiuni apă, sisteme integrate de canalizare, platforme petroliere, exploatare energie verde etc.
  • biolog / cercetător în biologie / ecolog /cercetător în ecologie și protecția mediului; microbiolog– în laboratoare de cercetare din universități sau centre de excelență; în laboratoare private
  • cadru didacticîn învățământul preuniversitar sau universitar

Responsabil specializare: Lector dr. Cristina Craioveanu

CRITERII DE SELECȚIE

Varianta 1

a. Media de bacalaureat     

                              – cu pondere 70% în media finală

b. Test grilă, la alegere, din:

– disciplina Biologie clasele IX  şi  X  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)

 disciplina Biologie clasele XI  şi  XII  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)

                              – cu pondere 30% în media finală

SAU

Varianta 2

Rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” (pentru candidații declarați admiși) cu pondere de 100% din media finală.

Media finală (doar pentru candidații admiși în urma concursului “Emil Racoviţă”) se calculează după algoritmul :  9+ punctajul obținut la concurs/100.

Tematica pentru concurs poate fi consultată pe pagina concursului.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

  1. nota obţinută  la  proba de specialitate a examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
  2. nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat (proba a 3-a a examenului de bacalaureat).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Decanatul Facultății de Biologie și Geologie: telefon: 0264-431858
Șef lucr. dr. Cristina Craioveanu: cristinacraioveanu@gmail.com