Vizsgák befizetésének menete 2023 január- február

ANUNŢ IMPORTANT !

STUDENŢII CARE DORESC SĂ SE PREZINTE LA EXAMENELE RESTANTE AFERENTE SEMESTRELOR IMPARE (NEPROMOVATE ÎN ANII ANTERIORI) SAU EXAMENE DE DIFERENŢĂ, ÎN SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2023 SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE URMĂTORII PAŞI :

  1. SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI, ÎN PERIOADA 03.01.2023-18.01.2023
  2. SĂ ACHITE TAXA AFERENTĂ, ÎN PERIOADA 03.01.2023-18.01.2023 astfel:
  • SE COMPLETEAZA FORMULARUL DE REEXAMINARE (SE DESCARCĂ DE AICI)
  • SE TRIMITE FORMULARUL COMPLETAT LA ADRESA DE E-MAIL bioge@ubbcluj.ro (pentru fiecare disciplina restantă se completează formular)
  • DUPĂ PRIMIREA E-MAILULUI DE CONFIRMARE, EXAMENUL RESTANT SE POATE ACHITA ON-LINE  ÎN CONTUL PERSONAL DE ACADEMIC INFO AL FIECARUI STUDENT SAU LA DECANATUL FACULTĂȚII DE BIOLOGIE ȘI GEOLOGIE
  • ÎN CAZUL ACHITĂRII ON-LINE, OP SAU MANDAT POȘTAL, SE TRIMITE DOVADA PLĂȚII LA ADRESA DE E-MAIL bioge@ubbcluj.ro

Vă rugăm să efectuați plata din timp deoarece termenul de decontare durează mai multe zile și nu se pot genera cataloagele în timp util.

!!!! TAXELE PENTRU EXAMENELE RESTANTE (AFERENTE SEMESTRELOR IMPARE) SE POT ACHITA NUMAI DUPĂ ACHITAREA RATELOR I ŞI II DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE

Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective.

NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele restante din sesiunea respectivă