3 éves nappali képzés

1. Ismertetés

Az ökológia és természetvédelem szakos hallgatók az első évben általános biológiai és természetvédelmi ismeretekre tesznek szert, majd másodévtől főleg speciális ökológiai és természetvédelemmel kapcsolatos tantárgyakat hallgatnak. Ez a szak lehetővé teszi a diplomás ökológus természetvédelemben, környezetvédelemben és kutatói pályán történő elhelyezkedését, és biológiai tanári pálya betöltésére is alkalmas. A diplomás hallgatók jelentkezhetnek a ökológiai profilú vagy vele rokon magiszteri programokra is.

Ökológus karrierlehetőségek: környezetvédelmi felügyelő, kutató, ökológus önkormányzatoknál, hivatásos természetvédő, tanár, környezetvédelmi szakértő, vízügyi szakember, növényvédelmi szakember. Végzetteink több mint 60%-a szakmában helyezkedik el!

2. Felvételi tudnivalók

A jelentkezés 3 lépése:  1. felvételi vizsga; 2. beiratkozás (online) és 3. visszaigazolás (az elfoglalt hely megerősítése). Kérjük, hogy tanulmányozzák az online felvételi útmutatót az alábbi elérhetőségen: online felvételi útmutató alapképzésre.

 • Helyek száma (2024):
 • A felvételi időszaka: a felvételi naptára itt tekinthető meg.
 • Az éves tandíj: 3000 RON / év (a tandíjköteles helyek esetén)
 • A felvételi együttes díja: 200 RON, amely a beiratkozási díjból (150 RON) és az iratkezelési illetékből (50 RON) áll.

2.1. Felvételi kritériumok

A felvételi jegy összetétele (az érvényben lévő szabályzat értelmében*):

 1. felvételi vizsga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
 2. az érettségi jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
 3. vagy az Apáthy István Felvételi Tantárgyversenyen szerzett pontszám – a végső jegy 100%-a

2.2. Felvételi tételek

Választható tételsorok:

 1. IX. és X. osztályos biológia tananyag válogatott fejezetei 
 2. 2023-as IX. és X. osztályos felvételi tételek
 3. XI. és XII. osztályos biológia tananyag válogatott fejezetei
 4. 2023-as  XI. és XII. osztályos felvételi tételek

2.3. Rangsorolási kritériumok azonos pontszámok esetén

 • az érettségi szaktantárgyakból (az érettségi második vizsgája) szerzett jegy
 • az érettségi választott tantárgyából (az érettségi harmadik vizsgája) szerzett jegy