Gyakornoksági lehetőség

Pentru studenții de la specializările:

· Biologie

· Biologie ambientală

· Ecologie și protecția mediului

· Ecologie terestră și acvatică

· Ecologie sistemică și conservare