3 éves nappali képzés

 

1. Ismertetés

A három éves biológia szak kutatóbiológusok és általános iskolai tanárok képzését egyaránt biztosítja. Az alaptantárgyak elsősorban az állat- és növénybiológiára vonatkozó ismereteket foglalják össze, és ezen belül is a hangsúly a molekuláris biológiai tárgyakra és az élettanra helyeződik, de az ökölógiai jellegű tantárgyak is helyet kaptak a tanrendben. A diplomát szerzett hallgatók megfelelő alapokkal rendelkeznek kutatói vagy középiskolai tanári magiszteri szakosodás folyatásához, ugyanakkor a három éves képzés lehetővé teszi cégeknél, állami szerveknél, nemkormányzati szervezeteknél való elhelyezkedést tanácsadóként, szakértőként, technikai személyzetként.

Biológus karrierlehetőségek: klinikai laborbiológus (pl. genetikus, mikrobiológus, radiobiológus, onkológus), élelmiszeripari cégeknél szakértő, biotechnológus, kutatóbiológus, tanár, hivatásos természetvédő, vízügyi szakember, gyógyszerfejlesztő, élelmiszerbiztonsági szakértő. Végzetteink több mint 60%-a szakmában helyezkedik el!

 

2. Felvételi tudnivalók

A jelentkezés 3 lépése:  1. felvételi vizsga; 2. beiratkozás (online) és 3. visszaigazolás (az elfoglalt hely megerősítése). Kérjük, hogy tanulmányozzák az online felvételi útmutatót az alábbi elérhetőségen: online felvételi útmutató alapképzésre.

 • Helyek száma (2024): …
 • A felvételi időszaka: a felvételi naptára itt tekinthető meg.
 • Az éves tandíj: 3000 RON / év (a tandíjköteles helyek esetén)
 • A felvételi együttes díja: 200 RON, amely a beiratkozási díjból (150 RON) és az iratkezelési illetékből (50 RON) áll.

2.1. Felvételi kritériumok

A felvételi jegy összetétele (az érvényben lévő szabályzat értelmében*):

 1. felvételi vizsga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
 2. az érettségi jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
 3. vagy az Apáthy István Felvételi Tantárgyversenyen szerzett pontszám – a végső jegy 100%-a

2.2. Felvételi tételek

Választható tételsorok:

 1. IX. és X. osztályos biológia tananyag válogatott fejezetei 
 2. 2023-as IX. és X. osztályos felvételi tételek
 3. XI. és XII. osztályos biológia tananyag válogatott fejezetei
 4. 2023-as  XI. és XII. osztályos felvételi tételek

2.3. Rangsorolási kritériumok azonos pontszámok esetén

 • az érettségi szaktantárgyakból (az érettségi második vizsgája) szerzett jegy
 • az érettségi választott tantárgyából (az érettségi harmadik vizsgája) szerzett jegy