3 éves nappali képzés

1. Ismertetés

A három éves biológia szak kutatóbiológusok és általános iskolai tanárok képzését egyaránt biztosítja. Az alaptantárgyak elsősorban az állat- és növénybiológiára vonatkozó ismereteket foglalják össze, és ezen belül is a hangsúly a molekuláris biológiai tárgyakra és az élettanra helyeződik. Ugyanakkor azonban az ökológiai jellegű tárgyak is jelen vannak, így egy biológus hallgató akár ebbe a területbe is belekóstolhat. A három év végeztével a hallgatók megfelelő alapokkal rendelkeznek kutatói vagy középiskolai tanári magiszteri szakosodás folyatásához, ugyanakkor a három éves képzés lehetővé teszi cégeknél, állami szerveknél, nemkormányzati szervezeteknél való elhelyezkedést tanácsadóként, szakértőként, technikai személyzetként.

Biológus karrierlehetőségek: klinikai laborbiológus (pl. genetikus, mikrobiológus, radiobiológus, kriminalisztika, onkológus), élelmiszeripari cégeknél szakértő, biotechnológus, kutató biológus, tanár, hivatásos természetvédő, vízügyi szakember, gyógyszerfejlesztő, élelmiszerbiztonsági szakértő. Végzetteink több mint 60%-a szakmában helyezkedik el!

2. Felvételi tudnivalók

A jelentkezés 3 lépése:  1. motivációs levél megírása; 2. beiratkozás (online) és 3. az úgynevezett visszaigazolás (online).

 • Helyek száma (2021. szeptemberi felvételi):  2 államilag támogatott (tandíjmentes) és 22 tandíjas
 • A jelentkezés időpontjai: 2021. szeptember 6-8.
 • Az éves tandíj: 2000 RON.
 • A beiratkozás együttes díja: 120 RON, amely a felvételi díjból (70 RON) és az iratkezelési illetékből (50 RON) áll.
 • A felvételi jegy összetétele:
  • motivációs levél (beiratkozáskor kell online benyújtani) – Megfelelt/Nem felelt meg minősítéssel értékelt
  • az érettségi jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 100%-át képezi
  • vagy az Apáthy István tantárgyversenyen szerzett pontszám – a végső jegy 100%-a.

2.1. Felvételi kritériumok

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Felvételi Szabályzatához és a Doktori Képzés Felvételi Módszertanához rendelt, a 2021-2022-es egyetemi tanévre vonatkozó Melléklet értelmében, a Biológia és Geológia Kar 2021-2022-es tanévére vonatkozó alapképzésre és magiszteri képzésre való felvételi megszervezésének szabályzata a következőképpen módosul (ez vonatkozik a 2021. JÚLIUSI és 2021. SZEPTEMBERI felvételikre egyaránt): a Kari Tanács  2020. december 8. határozatának értelmében, a 2021-2022-es egyetemi tanévben a Biológia és Geológia kar valamennyi szakja esetén a felvételi a következő felvételi kritériumok alapján fog történni:

 1. motivációs levél, melyet kétféle módon minősíthetnek: Elfogadva/Elutasítva
 2. érettségi média – a végső jegy 100%-a
 3. vagy az „Apáthy István” tantárgyversenyen szerzett pontszám – a végső jegy 100%-a

2.2. Rangsorolási kritériumok azonos pontszámok esetén

 • az érettségi szaktantárgyakból (az érettségi második vizsgája) szerzett jegy
 • az érettségi választott tantárgyából (az érettségi harmadik vizsgája) szerzett jegy

Kérjük, hogy tanulmányozzák az online felvételi útmutatót az alábbi elérhetőségen: online felvételi útmutató alapképzésre

3. Motivációs levél

A motivációs levél mintája letölthető innen pdf és innen docx formátumban.
Tudnivalók a motivációs levéllel kapcsolatban
 • A motivációs levél A4 formátumú, 1-2 oldal terjedelmű, nyomtatott vagy kézzel írott kell legyen. A kézzel írott levelek NEM lesznek lepontozva az értékelés alkalmával.
 • A motivációs levélnek tartalmaznia kell:
  • az okokat amik a felvételizőt motiválták, hogy a karon levő szakot válassza;
  • a felvételiző rövid bemutatkozását (előző tapasztalatok és megvalósítások, iskolai- vagy iskolán kívüli tevékenységek, iskolai projektek, versenyek, tantárgyversenyek, referátumok, önkénteskedések, on-line anyagok, stb.);
  • elvárások és szakmai tervek az alapfokú képzés elvégzése után.
 • A motivációs levél a valóságnak kell megfeleljen, és ajánlott a dokumentumok másolatának bemutatása az önkéntes feladatokban való részvételről, munkatapasztalatról, iskolai versenyeken való részvételről vagy más kulturális – nevelő tevékenységekről.
 • A motivációs levél értékelése a következő szempontok szerint fog történni:
  • a bemutatott ötletek következetessége;
  • az ötletek jelentősége és eredetisége;
  • az választott szak iránti érdeklődés és tájékozottság;
  • világos, egyértelmű fogalmazás;
  • megfelelő szókincs használata;
  • nyelvtani szabályok betartása.

Értékeléskor a felvételizők ELFOGADVA vagy ELUTASÍTVA minősítést kapnak, ami minden bejelölt szakra érvényes.