Plan de Învățământ

Planul de învățământ al Școlii Doctorale de Biologie Integrativă cuprinde următoarele discipline (în ordine alfabetică)

The academic courses taught at Doctoral School of Integrative Biology are as follows (in alphabetical order of course holders):

2023-2024

  Titular: Prof. Univ. Dr. Horia Banciu

  Titular: BANCIU Horia, PhD Habil., Prof. / COJOCARU Vlad, PhD Habil., CS I

  • Filogeografie și analiză numerică (Fișa disciplinei) / Phylogeography and Numerical Analysis in Ecology(Course Syllabus)

  Titular: Conf. dr. Habil. Mihai Pușcaș și Conf. dr. Dan Gafta

  Titular: Conf. Dr. Habil. Eszter Ruprecht

  • Microscopie electronică (Fișa disciplinei) / Electron Microscopy (Course Syllabus)

  Titular: Conf. Dr. Lucian Barbu

Titular: Prof. Univ. dr. Markó Bálint

           Titular: Conf. Dr. László Zoltán / C.S. II Dr. Turtureanu Pavel Dan 

           Titular: Conf. Dr. László Zoltán / Dr. Fülöp Attila


2022-2023

  Titular: Prof. Univ. Dr. Horia Banciu

  Titular: BANCIU Horia, PhD Habil., Prof. / COJOCARU Vlad, PhD Habil., CS I

  Titular: Conf. dr. Habil. Mihai Pușcaș și Conf. dr. Dan Gafta

  Titular: Prof. Univ. Dr. Elena Rákosy

  • Habitate prioritare din România (Fișa disciplinei) / Priority protected habitats in Romania 

  Titulari: Prof. Univ. Dr. Vasile Cristea și Prof. Univ. Dr. László Rákosy

  Titular: Conf. Dr. Habil. Eszter Ruprecht

  Titular: Conf. Dr. Lucian Barbu

  • Taxonomie clasică și modernă (Fișa disciplinei) / Classic and modern taxonomy  

  Titulari: Prof. Univ. Dr. Vasile Cristea și Prof. Univ. Dr. László Rákosy

Titular: Prof. Univ. dr. Markó Bálint

  Titular: Prof. univ. dr. Manuela Banciu

           Titular: Conf. Dr. László Zoltán / C.S. II Dr. Turtureanu Pavel Dan 

           Titular: Conf. Dr. László Zoltán / Dr. Fülöp Attila