Cursuri doctorale și Regulamente

Studiile universitare de doctorat ale unui student-doctorand se planifică pentru o perioadă de 3 ani universitari (fiecare alcătuit din câte 2 semestre universitare) şi cuprind:

1) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul Școlii doctorale de Geologie Teoretică și Aplicată şi alcătuit din activităţi prevăzute în Planul de învățământ;

2) un program individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică.

Studiile universitare de doctorat se desfăşoară pe baza unui Contract de studii universitare de doctorat încheiat între studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi Universitatea Babeş-Bolyai.

Studentul-doctorand întocmește împreună cu conducătorul de doctorat un Plan individual al studiilor universitare de doctorat. Acest plan se aprobă de consiliul şcolii doctorale şi se depune la secretariatul Institutului de Studii Doctorale în termen de 30 de zile de la data înmatriculării studenţilor-doctoranzi .

RO: Regulamentul Școlii doctorale  de Geologie / EN: Rules of the doctoral School of Geology

RO: Anexa 3_Regulament admitere online_SDGTA / EN: Annex 3_Online admittance guidelines

Alte regulamente UBB și reglementări în vigoare privind desfășurarea studiilor doctorale


Regulamentul privind utilizarea GRANTURILOR DOCTORALE

Procedura operațională privind utilizarea fondului de cercetare din granturile doctorale_ 2021

Formular editabil_Referat de necesitate pentru doctoranzi_2021


Fișele disciplinelor / Courses Syllabus 2021-2022

Acad. Prof. dr. Ioan BUCUR: RO: Tendinţe noi în ştiinţele geologo-paleontologice / EN: New developments of the geological-paleontological sciences

Prof. dr. Vlad CODREA: RO: Paleoclimatologia mediilor de viaţă / EN: Paleoclimatology of life environments

Prof. dr. Sorin FILIPESCU: RO: Geocronologie / EN: Geochronology

Prof. dr. Bogdan Petroniu ONAC: RO: Geologie izotopică / EN: Isotope Geology

Conf. dr. habil. Lazar Ferenc FORRAY: RO: Procese geochimice în mineralogie şi paleontologie / EN: Geochemical processes in mineralogy and palaeontology

Conf. dr. habil. Ioan TANȚĂU: RO: Aplicaţii ale Palinologiei în geoștiințe / EN: Applications of Palynology in geosciences

Conf. dr. habil. Călin Gabriel TĂMAȘ: RO: Modele metalogenetice / EN: Ore deposit models

Conf. dr. Emanoil SĂSĂRAN: RO: Metodologia cercetării, etică și integritate academică / EN: Research methods, ethics and academic integrityPlanul de învățământ pentru disciplinele opționale oferite în 2021-2022

Planul de invatamant_discipline optionale_2018_.2019

Planul de invatamant pentru anul universitar 2017-2018